FSSF-representation i SFP-organ

Partistyrelsen: Ralf Skåtar

Partifullmäktige: Gunvor Brettschneider 2018-2020 (ersättare Björn Taxell)

Christer Rosengren, Utbildningspolitiska utskottet 

Gunvor Skogman, Jäsmtälldhetsutskottet