Bli medlem!

Fyll i formuläret för att bli medlem i Svenska Seniorer i Finland. Vår medlemssekreterare tar kontakt. Som medlemsförmån får du fem gånger i året Medborgarbladet, som på bred horisont behandlar de svenskspråkiga finländarnas intressen – politik, ekonomi och kultur.

Jag vill bli medlem i
Skriv siffran 7 med bokstäver: