Botniaseniorerna rf


Föreningens verksamhet omfattar hela Svenskösterbotten.

 

Protokoll från årsmöte

Protokoll fört vid Botniaseniorerna rf. årsmöte den 16.3.2019 kl. 11.00Läs mera »

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse för Botniaseniorerna. Läs mera »

Verksamhetsberättelse 2017, Botniaseniorerna r.f.

År 2017 var föreningens fjärde egentliga verksamhetsår. Föreningens verksamheten är fortfarande under uppbyggnad med att erhålla flera medlemmar samt även finna sina former om man tänker på konkret verksamhet, endera i egen regi eller i samarbete med andra (senior)organisationer. Året präglades både nationellt och regionalt i hög grad av diskussioner och debatt om den förestående vårdreformen samt kommunalvalet, som hölls den 9 april.Läs mera »

Svenska Seniorers 15-års jubileumsfest i Vasa

SSF:s jubileumsfest sker i Vasa den 16 oktober 2015 kl. 15. Platsen är Arbetets vänners lokal, Formansgatan 4,Läs mera »