Botniaseniorerna rf

Evenemang:

Botniaseniorerna kallar till årsmöte onsdagen den 1.3.2023 kl.14.00 på kretskansliet i Vasa.

Föredragningslista:

§ 1 Öppnande av mötet.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

§ 3 Val av protokolljusterare.

§ 4 Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet.

§ 5 Godkännande av föredragningslistan.

§ 6 Presentation av föreningens verksamhetsberättelse för 2022 och godkännande.

§ 7 Framläggande av bokslutet för 2022 och verksamhetsgranskarens berättelse. Fastställande av bokslutet. Ett överskott på 

§ 8 Beviljande av ansvarsfrihet för redovisningsskyldiga.

§ 10 Godkännande av medlemsavgiften för 2023, förslag 15 euro

§ 9 Presentation av verksamhetsplan för 2023.

§ 10 Presentation av budgeten för 2023. 

§ 11 Till mötet framställda förslag av medlemmarna i Botnia seniorerna.

§ 12 Val av ordförande för år 2023.

§ 13 Val av styrelseledamöter; I tur att avgå är: 

Anna-Lena Kronqvist med Dorrit Högbacka som ersättare, båda fortsätter.

Bertel Widjeskog med Peter Backa som ersättare. Ny Guy Käcko med ersättare Hans-Erik Lindgren

Övriga i styrelsen är: Gunvor Skogman med Christer Rönnlund som ersättare, Christer Rosengren med Olav Jern som ersättare, Leif Rönnskog med Ralf Skåtar som ersättare, Marianne Buss med Reinhold Klockars som ersättare.

Gunvor Skogman flyttar till Helsingfors och i hennes ställe föreslås:

Reinhold Klockars är vald som kassör och med på styrelsemötena.

§ 14 Val av verksamhetsgranskare, 2022 har varit Ulla-Maj Salin med ersättare Raoul Carlstedt

§ 15 Val av ombud för Förbundet för svenska seniorer i Finlands årsmöte: 

§ 16 Val av ett ombud till kretsens vårmöte i Jakobstad den 27.5.2023 kl.12.00.

1 ordinarie Med ersättare 

§ 17 Val av ombud till partidagen 2023 i Tammerfors.

§ 18 Övrigt.

 

 

 

Protokoll från årsmöte

Protokoll fört vid Botniaseniorerna rf. årsmöte den 16.3.2019 kl. 11.00Läs mera »

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse för Botniaseniorerna. Läs mera »

Verksamhetsberättelse 2017, Botniaseniorerna r.f.

År 2017 var föreningens fjärde egentliga verksamhetsår. Föreningens verksamheten är fortfarande under uppbyggnad med att erhålla flera medlemmar samt även finna sina former om man tänker på konkret verksamhet, endera i egen regi eller i samarbete med andra (senior)organisationer. Året präglades både nationellt och regionalt i hög grad av diskussioner och debatt om den förestående vårdreformen samt kommunalvalet, som hölls den 9 april.Läs mera »

Svenska Seniorers 15-års jubileumsfest i Vasa

SSF:s jubileumsfest sker i Vasa den 16 oktober 2015 kl. 15. Platsen är Arbetets vänners lokal, Formansgatan 4,Läs mera »

Artikel

Medlemsbrev 12023

Björn Fant
10.09.2023 kl. 11:24

Seniorernas uttalande på partifullmäktige 23.4.2022

Några ord om fastighetsskattenLäs mera »
Kjell Wennström
24.04.2022 kl. 10:11

Verksamhetsplan 2022

Björn Fant
14.04.2022 kl. 10:23

Förbundets årsmöte 31.3.2022

Björn Fant
14.04.2022 kl. 09:09

Partifullmäktige 14.11.2020

FSSFs viceordförande Kjell Wennströms anförande i den allmänpolitiska debatten vid partifullmäktigemötet på distans den 14 novemnber 2020Läs mera »
Svenska Seniorer
14.12.2020 kl. 09:10

Partidagen 2020

FSSF:s ordförand Ralf Skåtars anförande vid den virtuella partidagen 2020 i Vanda.Läs mera »
Svenska Seniorer
14.12.2020 kl. 09:04

Medlemsbrev 1 - 2020

Svenska Seniorer
15.10.2020 kl. 12:29

Medlemsbrev 2 - 2019

Svenska Seniorer
16.01.2020 kl. 11:47

Medlemsbrev 1 - 2019

Svenska Seniorer
16.01.2020 kl. 11:44

Kjell Wennström ny sekreterare för Förbundet Svenska Seniorer i Finland

Kjell Wennström har utsetts till sekreterare för Förbundet Svenska Seniorer i Finland. Som sekreterare ansvarar Wennström över förbundets praktiska verksamhet och ekonomi. Wennström inleder sitt arbete 14.1.2020.Läs mera »
Svenska Seniorer
15.01.2020 kl. 16:27