Svenska Seniorers 15-års jubileumsfest i Vasa

29.09.2015 kl. 12:08
SSF:s jubileumsfest sker i Vasa den 16 oktober 2015 kl. 15. Platsen är Arbetets vänners lokal, Formansgatan 4,

Tillställningen är öppen för alla seniorer, inte endast SSF-medlemmar

Program 

15.00 Hälsningsord, seniorförbundets viceordförande Tor Wik

15.10 Körsång, Arbetets Vänners vuxenkör

15.20 Föredrag, professsor Mikael Nygård: Seniorernas samhällsengagemang

15.50 Dansuppträdande

16.00 Kaffe/te med dopp

16.30 Diskussion kring föredraget

17.00 Körsång eller motsvarande programpunkt

17.10 Avslutningsord, seniorförbundets ordförande Hans-Olof Kvist