Förbundets årsmöte 31.3.2022

14.04.2022 kl. 09:09

Årsmöte valde enhälligt Kjell Wennström till ordförande för verksamhetsåret 2022.

Till styrelseledamöter för mandatperioden 2022-2023 valde årsmötet följande

Monica Björkman (Nyland), Eja Björkqvist (Nyland), Gunvor Brettschneider (Nyland), Ulla-Stina Palomaa (Nyland), Gunvor Skogman (Botnia) och Reinhold Klockars (Botnia).

Eftersom Kjell Wennström valts till förbundets ordförande förättas kompletteringsval så, att Gunilla Jusslin (Botnia) valdes till ordinarie medlem för verksamhetsåret 2022 på den plats som blev ledig efter Kjell Wennströms val till ordförande.

Som  ersättare för mandatperiod 2022-2023 valdes 

Bertel Widjeskog (Botnia), Isa Forsbäck (Nyland), Solveig Kaiser (Nyland) och Kerstin Ilander (Nyland).

Övriga ledamöter i förbundets styrelse som tidigare valts för mandatperioden 2021-2022 är

Ingmar Ström (Nyland), Marianne Buss (Botnia), Björn Fant (Nyland), Christer Rosengren (Botnia) och Solveig Basilier (Åboland).

Eftersom Gunilla Jusslin valts till ordinarie medlem av styrelsen förrättades kompletteringsval. Leif Rönnskog (Botnia) valdes till ersättare i styrelsen för verksamhetsåret 2022.

Ersättare som tidigare valts för mandatperioden 2021-2022 är

Liisa Johansson (Åboland).

Årsmötet valde även Gunilla Juslin (Botnia) till I viceordförande och Björn Fant (Nyland) till II viceordförande.

Björn Fant