Botniaseniorerna

Kontaktuppgifter

Styrelse

Ordförande
Gunilla Jusslin, gjusslin@gmail.com, +358 505118844

ordinarie personliga ersättare
Bertel Widjeskog sekr Peter Backa
Anna-Lena Kronqvist Dorrit Högbacka
Gunvor Skogman Christer Rönnlund
Christer Rosengren Olav Jern
Leif Rönnskog Ralf Skåtar
Marianne Buss Reinhold Klockars


Skattmästare 

Reinhold Klockars, reinhold.klockars@gmail.com, +358 50 050 7083