Botnia seniorerna satsar på samarbete med äldreråden och våra representanter i välfärdsområdens beslutande organ. En god kontakt till alla lokala pensionärsföreningar är positivt för vårt arbete.


Vi vill arbeta för ett tryggt samhälle för alla äldre.
- Förebyggande riktade hembesök för alla i tid.
- Förebyggande – seniorrådgivning vart tredje år från 75 år.
- Upptäcka äldrerelaterade sjukdomar i tid, diagnostisera, behandla och genast sätta in rehabilitering.
- Ett tryggt boende för äldre när man inte längre klarar av att bo i eget hem.
- Stöd för närståendevårdare

Där grundpelare för ett gott liv är:
- Trygg miljö
- Nära människor, vänner, grannar
- Service som är lättillgänglig
- Respekterande av åldringens vilja
- Boende, trafik och miljö samt hobby och kultur
- Stöda inlärning av ny kunskap (digital)
- Information
- Insatser av god kvalité
- Självbestämmande
- Trygghet
- Respekt för privatliv och personlig integritet
- Individanpassning, delaktighet
- Gott bemötande