Svenska Seniorer i Åboland r.f.

Svenska Seniorer i Åboland  har till syfte att som en regional förening av Förbundet Svenska Seniorer i Finland tillvarata den äldre svenskspråkiga och tvåspråkiga befolkningens i Åboland erfarenhet och resurser till gagn för denna befolknings  medborgerliga rättigheter och modersmål och att bevaka  dess intressen i det politiska, sociala och kulturella livet. Föreningen upprätthåller kontakter till politiska aktörer i Åboland och i frågor som har att göra med de äldres rättigheter och behov. Olika politisk-ekonomiska frågor gällande pensionärernas livssituation och  vård av äldre står i fokus.

 

KOMMUNEN FINNS TILL FÖR DIG

Ett gott samhällsklimat är grunden till ett välmående Finland. Vi vill se kommuner med framåtanda och en fungerande demokrati. När varje kommuninvånare känner sig delaktig trivs alla.Läs mera »

Tryggheten viktig för seniorer som vill bo hemma

Att fortsätta bo hemma är för många seniorer det bästa alternativet. Förutsättningarna för det bör tryggas och garanteras också då social- och hälsovården i övrigt revideras, anser Svenska Seniorer i ÅbolandLäs mera »