Tryggheten viktig för seniorer som vill bo hemma

28.03.2017 kl. 14:00
Att fortsätta bo hemma är för många seniorer det bästa alternativet. Förutsättningarna för det bör tryggas och garanteras också då social- och hälsovården i övrigt revideras, anser Svenska Seniorer i Åboland

Tryggheten viktig för seniorer som vill bo hemma

 

Att fortsätta bo hemma är för många seniorer det bästa alternativet. Förutsättningarna för det bör tryggas och garanteras också då social- och hälsovården i övrigt revideras, anser Svenska Seniorer i Åboland (Sså) som på torsdag samlades till årsmöte. Till tryggheten hör att den service och vård en senior vill utnyttja också står till buds på svenska. Svenska Seniorer anser det också viktigt att tredje sektorns stöd- och vänverksamhet bereds möjligheter att utvecklas så att den kompletterar den verksamhet samhället har att erbjuda. Viktiga faktorer då man bor hemma är goda kommunikationer till butiken, läkare och laboratorium. Sså noterar med förvåning att det inte finns någon servicelinje till Åbolands sjukhus, inte ens en busshållplats utanför. Sså föreslår därför, att inom kollektivtrafiken införs en ny servicelinje som når Hemmet, Åbolands sjukhus, Tallbacken, Barkbacken och torget.

 

 

 

 

Vad Åbo stad har att erbjuda äldre som vill bo hemma diskuterades som ingress på årsmötet. Information om detta gav Kjell Wennström som länge varit engagerad och aktiv i social- och hälsovårdens frågor och nu är ersättare i social- och hälsovårdsnämnden. Han har också lokalt aktiverats i det reformarbete inom social- och hälsovården som sker på riksnivå. På landskapsnivå koordineras detta arbete av projektet KomPAssi. Projektet presenterades av Irene Jaspi som är koordinator för servicestyrningsprocessen. Dess centrala uppgift är att kartlägga kriterierna för och serviceprocesserna för äldre i landskapets kommuner. För Irene Jaspis del gäller arbetet servicen på svenska och hon hoppades på engagemang då projektet framöver presenteras vid olika tillställningar.

Vid årsmötet tillkännagavs också, att Svenska folkpartiets äldrepolitiska program uppdaterats inför kommunalvalet. Det kommer att kompletteras med lokala frågor. Årsmötet samlade ett 20 tal medlemmar från Åboland.

 

Björn Taxell
ordförande