KOMMUNEN FINNS TILL FÖR DIG

28.03.2017 kl. 14:02
Ett gott samhällsklimat är grunden till ett välmående Finland. Vi vill se kommuner
med framåtanda och en fungerande demokrati. När varje kommuninvånare känner sig delaktig trivs alla.
Läs vårt kommunalpolitiskaprogram genom att klicka här.