Svenska Seniorer i Nyland

Svenska Senioer i Nyland har egna SSF-representanter på olika orter i Nyland. De deltar gärna i möten och svarar på frågor om Svenska Seniorer och aktuella samhällsfrågor.

i Helsingfors kan du vända dig till Gunvor Brettschneider, tel. 0505846005, gunvor.brett@gmail.com,

i Esbo till  Gustav Båsk, tel. 050 0100172, gustav@bask.fi.

Ekenäs, Karis, Ingå, Pojo och i Hangö till Marita Lassenius, tel. 050 412 9797
marita.lassenius@gmail.com

Grankulla till Ulla Bäck, tel. 040-500 4509
ullab@hotmail.com

Vanda, Sibbo till Ulla-Stina Palomaa tel.050-352 4245
stina.palomaa@gmail.com

Borgå, Lovisa, Kotka till Gunnel Laukas tel.0400-507 513
gunnel.laukas@sulo.fi