Svenska Seniorer i Nyland

Svenska Senioer i Nyland har egna SSF-representanter på olika orter i Nyland. De deltar gärna i möten och svarar på frågor om Svenska Seniorer och aktuella samhällsfrågor.

i Helsingfors kan du vända dig till Björn Fant, tel. 050 500 3280, bjorn.fant@helsinki.fi

i Esbo till  Gustav Båsk, tel. 050 0100172, gustav@bask.fi

Ekenäs, Karis, Ingå, Pojo och i Hangö till Marita Lassenius, tel. 050 412 9797
marita.lassenius@gmail.com

Grankulla till Monica Björkman, tel. 040 0422613,monica.bjorkman@gmail.com

i Kyrkslätt, Sjundeå till Eja Björkqvist tel. 040 0941 969

eja.bjorkqvist@gmail.com

Vanda, Sibbo till Solveig Kaiser tel.040 5697 345, solveig.a.kaiser@gmail.com

solveig.a.kaiser@gmail.com

Borgå, Lovisa, Kotka till Kristina Lindfors tel.050 341 5012, kristina.lindfors@sulo.fi

kristina.lindfors@sulo.fi