Svenska Seniorer i Nyland - Medlemsbrev 1-2017

07.03.2017 kl. 21:46
ETT GOTT NYTT ÅR önskar vi alla kära Seniorer i Nyland, deras familjer, vänner och våra vänner! En annan önskan inför det nya året är att vi alla blir förunnade styrka och en god portion ilska som skapar energi och för framåt.

Den behövs just nu när vi inför det kommande kommunalvalet måste visa oss starka och energiska. Hur ont det än gör borde vi våga överväga var vi har våra politiska vänner. Var finns de som vågar stöda oss i dag, de som alltid väntar sig vårt stöd då de behöver det? Svaret har vi ju sett i fallet Vasa – Seinäjoki. I regeringen fick vi ingen förståelse och blev totalt utan stöd. Inte ens en bordläggning var tillåten. Men presidenten räddade situationen. Han stadfäste visserligen det ursprungliga lagförslaget men med tillägget att ingen flyttning från Vasa till Seinäjoki får ske förrän det är försäkrat att all jourservice i Seinäjoki är tillgänglig på både finska och svenska.
Vård på modersmålet är dock som synes ingen viktig fråga för regeringspartierna. Hur kan vi då vänta oss att samma fråga skall vara viktig på det lokala planet i tvåspråkiga kommuner. Vi kan vänta oss problem. Frågan är högaktuell åtminstone i huvudstadsregionen. 

VÅR ILSKA BEHÖVS
Det är säkert många av oss som aldrig reflekterat över att det svenska språket kan anses farligt för landet. Men så måste det ju uppfattas i sannfinländska kretsar. Annars hade väl inte ungdomsförbundets ordförande nästan naken under piskrapp försökt åla sig upp för domkyrkans trappor i Helsingfors. Uttryckande en blasfemisk version av Fader Vår. Allt för att skydda små barn från obligatorisk undervisning i svenska.

SORGLIGT, SORGLIGT
Att notera denna brist på hyfs och pli är sorgligt men ännu värre är det att konfronteras med bristen på kunskap om svenskans betydelse för Finland genom tiderna. Och i tiden. Om vi ger upp vår sedan hundratals år nedärvda svenska i Finland ger vi samtidigt upp Finland som en del av Norden och Skandinavien som i sin tur binder sig till Europa. Genom att kämpa för svenska kämpar vi för Finlands ställning i Europa. 

Vi tror på framtiden!

VÅRDREFORMEN
Social - och hälsovårdsreformen har varit vinterprogram vid flera av Svenska Seniorers träffar i Nyland och Helsingfors. I Lovisa hörde vi riksdagsgruppens politiska rådgivare Otto Anderssons och grundtrygghetsdirektör Carola Klawérs synpunkter på reformens lokala tillämpning, i Helsingfors och Esbo föreläste och berättade vår nya riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi om vårdreformen och i Vanda har stadsfullmäktige Göran Härmälä och Patrik Karlsson gett såväl den allmänna som den lokala aspekten på utvecklingen.

VALFRIHET
Vårdreformen går ryckvis framåt och nu senast har förverkligandet av den planerade valfriheten varit aktuell. När reformen träder i kraft om ett par år kommer valfriheten att omfatta all bashälsovård och till vissa delar socialvården och specialsjukvården. Den vårdbehövande kan då själv välja mellan den service som erbjuds av den offentliga sektorn, privatföretagen eller den frivilliga sektorn. De kommande landskapen som ansvarar för social- och hälsovården skall göra avtal med olika serviceproducenter. Dessa skall sedan alla vara på samma startlinje vad gäller avgifter för och kvalitet på vården.
Liksom mycket annat i vårdreformen innebär det en stor omställning som kan leda till att servicen bättre anpassas till klientens behov och önskemål. Positivt är att man själv kan välja vem som skall ge den service man behöver. I Helsingfors och ett antal andra kommuner har valfrihet till en viss del redan tillämpats genom att klienterna kan beviljas sk servicesedlar som ger möjlighet att välja serviceproducent. Systemet med servicesedlar har gett svenska klienter i Helsingfors möjlighet att få service på sitt eget modersmål i sådana fall där staden inte kunnat erbjuda det. I det kommande systemet kan man efter ett år byta serviceproducent om man inte är nöjd med den service man får. Det gäller alltså för de olika producenterna att hålla hög standard på servicen för att kunna behålla sina klienter. Positivt är också att valfriheten kan ge klienten tillfälle att få närservice, dvs att välja en producent nära sitt hem.

Valfrihet kan vara bra i en övervakad och kontrollerad form men den förutsätter att klienterna har faktiska möjligheter att välja och att de klarar av att göra sina val. Mycket är ännu öppet vad gäller hur valfriheten i praktiken skall genomföras och det gäller också för många andra delar av den stora reformen. Vi får hoppas att det mesta klarnar under det nyss påbörjade året så att de många frågorna småningom blir besvarade.


GOTT NYTT ÅR!
Gunvor Brettschneider
Ordförande