Svenska Seniorer i Nyland – Medlemsbrev 5-2017

13.11.2019 kl. 23:26

Har du tänkt på att du och alla vi andra står inför flera säsonger aktivt politiskt arbete som utmynnar först i nästa kommunalval, alltså efter presidentval, landskapsval och riksdags- val. Alla tre skall vi jobba med. Vi, du och jag är delar av det svenska närverket i Nyland som slår vakt om våra värderingar, moraliska och mänskliga lika väl som språkliga och ekonomiska. Följderna av att regeringen drar in tingsrätterna i Ekenäs och Borgå och av regeringens experiment med att i en del finska skolor byta ut svenskan mot ett utländskt språk talar sitt tydliga språk. Vi måste jobba på alla fronter.

Vårt också för övrigt hårda samhällsklimat visar tydligt att mycket står på spel. Därför måste vi kämpa, tänka långsiktigt och se alla förestående val som pusselbitar i en och samma bild. Alla val är för oss lika viktiga. De ger SFP synlighet. Vi är med överallt!

Presidentvalet är perfekt att inleda kampen. SFP har en kandidat som väcker intresse långt utanför vår egen skara. Vår kandidat, Nils Torvalds utma- nade genast sina konkurrenter då han lyfte upp ”katten NATO” på bordet. Den smekte många men klöste flera och gjorde Torvalds känd långt utanför Svenskfinland. Frågan om Nato diskuteras nu på presidentkandidaternas valdebatter och ger Nils Torvalds synlighet över hela landet.

”JAG TALAR KLARSPRÅK”;

var Nils Torvalds första replik i presidentkandida- ternas första valdebatt för ungefär en månad sen. Med honom på podiet satt de presidentkandidater som då var nominerade. Niinistö började sin kam- panj först i december.

”Jag talar klarspråk” var som ett utropstecken efter några artigt försiktiga presentationer från de övriga deltagarna. Utropstecknet kom att ge konturer åt kandidaterna. Kandidatgruppen föll ganska snart sönder i dem som såg världspolitiken som det viktigaste och avgörande också för Finland och den andra gruppen som höll sig till Finlands interna frågor.

”Jag talar klarspråk” upprepade Nils Torvalds också då han kom fram till social- och hälsovårdsfrågorna i sitt program. Det väntar vi verkligen på. Det klarspråket behövs eftersom det tycks råda fullt kaos på den fronten och privata bolag ämnar kapa åt sig hälsostationer och sjukhus som byggts med skattepengar. Rabaldret kring sydvästra Lapplands beslut att ge över sin social- och hälsovård åt Mehiläinen visar hur osäkerheten, om vad reformen kommer att resultera i, leder till beslut som går stick i stäv mot regeringens intentioner. Detta gäller i hög grad det utkast till valfrihetslag som är ute på remiss till den 15 december.

KAMPANJEN INFÖR PRESIDENTVALET

De svenska seniorerna i Vanda var först med att öppna den lokala valkampanjen utanför Helsing- fors. En vacker höstdag gästade nämligen Nils Torvalds med kampanjchef Elisabet Rantschukoff Myrbacka i Vanda där närmare 40 personer hade samlats till seniorlunch. Seniorerna, deras vänner och frukostlediga kvinnoförbundare plus nya vänner följde mycket noggrant med och kompletterade

Torvaldsmedfrågor.KonstellationenVärldspoliti- ken och Finland var den fråga som hängde i luften obesvarad men pusselbitar gavs. Ryssland försvagas under de närmaste tio åren och USA drabbas av interna sociala problem och blir mindre intresserat av Europa.

KOMMANDE VALEVENEMANG

1. Nils Torvalds träffar gärna sina väljare under en turné i Helsingfors och Nyland under de- cember och januari. Den 8 december ordnar seniorerna en lunch på Café Esplanad kl 13. Vi bjuder på laxsoppa och kaffe med tilltugg. Tag gärna med vänner och bekanta! Caféet vill veta för hur många de skall duka så anmäl dig vänligen senast den 4.12 till Gunvor Brettschneider, tfn 050 5846005 eller gunvor.brett@gmail.com

2. Följande dag,den 9 december vimlar Nils Torvalds i Vanda redan lite efter nio. Du kan träffa honom för en pratstund över en kopp kaffe, OBS! Vi annonserar ut platsen senare. Därifrån fortsätter han till Grankulla och vidare västerut till Kyrkslätt och Sjundeå och avslutar med förmiddagskaffe i Lojo.

Esboborna har möjlighet att träffa Nils Torvalds på Hanaholmen den 8 januari. Där intervjuas han av Elisabeth Rehn, som själv var presidentkandidat. På Helsinggård i Dickursby arrangerar SFP i

Mellersta Nyland: värdering av antikviteter den 13 januari och gäst där är Nils Torvalds.

Integration av utlänningar

Parallellt med presidentvalkampanjen lyfter SFP upp det akuta problemet med att integrera utlänningar som kommit till vårt land. De flesta av dem har kommit till Finland för att deras eget land lider av krig, förföljelser och svält. De har inte tak över huvudet, inte ens tält. Här i Finland har flyktingarna fått tak över huvudet men möts alltför ofta av misstänksamhet och avoghet. En del av våra politiker och myndigheter vill helst förpassa dem utanför Finlands gränser til lfortsatt lidande för både barn och vuxna.

Vi vanliga människor i alla åldrar kan erbjuda dem sällskap och lite praktiska råd, bjuda hem dem på kaffe eller te. Vi vanliga människor kan erbjuda dem vänlighet, medmänsklighet och kontakt.

”Gårdsvargar”

Styrelsen för Svenska Seniorer i Nyland med ledamöter från Raseborg i väst och Lovisa i öst kunde på sitt styrelsemöte senaste vecka konstatera ett gemensamt problem. Gårdsvargar! Vargar utan naturlig respekt för människor rör sig i hela Nyland. Överallt har skador noterats. Otaliga får har rivits, också några kor. Jakthundar har dödats. Ryttare har förföljts av närgångna vargar. Också hästar har anfallits. Barn får extra skolskjutsar från hemtrap- pan till skolan, likaså dagisbarn. Både skolor och daghem har numera system för att varna för vargar. Lägerskolor och mulleverksamhet minskar. Djuren på landsbygden får inte fritt beta som tidigare. Och statens anslag för vargstängsel är slut.

Känslan av otrygghet ökar i takt med vargobser- vationer. Ingen litar på viltcentralens uppgifter om antalet vargar, inte heller på att vargen i Finland är utrotningshotad.

Människor undviker numera att röra sig fritt i sko- gen. Barnen vågar inte heller leka och bygga kojor som tidigare. Bär- och svampplockning har minskat på grund av rädslan för vargen. Många seniorer i glesbygden vågar knappt gå ut efter mörkrets inbrott. Känslan av missnöje mot lagstiftningen ökar. Och splittringen mellan grupper för och emot vargen blir större.

I grundlagen framhålls att alla har rätt till liv i och personlig frihet, integritet och trygghet. Och vars och ens egendom skall vara tryggad. Dessutom bör var och en medborgare ha rätt att skaffa sig försörj- ning genom arbete, yrke eller näring enligt eget val. Landsbygden får inte drabbas så här hårt! Och det hör till riksdag och regering att se till att grundlagen följs. Den nu rådande vargpolitiken står i strid med grundlagen.

 

Att bli äldre ingenting för gnällspikar

29.11 kl 18 inbjuder Svenska Seniorer i Västra Nyland till en annorlunda träff i Servicehuset i Karis. Tema: De positiva sidorna i att bli äldre ska överväga, klagovisor bör undvikas. Mona Wickström och Isa Forsbäck delar med sig av sina personliga upplevelser av livet som pensionär. Lars Sundström som efter pensioneringen blev både författare och fotograf visar bilder och berättar om Karis. Risto Tammilehto underhåller med musik och sång. Och självklart serveras kaffe med både salt och sött.

Den 16 december kl 9-12 bjuder Seniorerna tillsammans med SFP I Karis på glögg och pepparkakor på gågatan i Karis.

18.1.2018 kl 14-16 1bjuder vårt Förbund som vanligt på glögg på partikansliet på Simonsga- tan. Närmare information i inbjudan senare.