Svenska Seniorer i Nyland - 
Medlemsbrev 2-2019

13.11.2019 kl. 23:33

Bästa medlem!

Riksdagsvalet närmar sig och vårt parti behöver alla röster vi kan uppmobilisera. Det är viktigt att du själv röstar men uppmana också dina vänner och  bekanta att rösta! I nästa regering skall SFP igen ingå! De fyra år som gått har betytt flera domänförluster för oss svensktalande. Den senaste är medborgarinitiativet med över 60 000 undertecknare om Vasa Centralsjukhus, som gick ut på att sjukhuset också i fortsättningen skulle ha full jour. Initiativet förlorade med en röst vid omröstningen i riksdagen. Rösterna föll 92-91 med 16 riksdagsledmöter frånvarande. 

Inför riksdagsvalet ordnar Svenska Seniorer i Nyland kampanjmöten  på olika orter i Nyland för att våra medlemmar skall få  känna riksdagskandidaterna på pulsen. Vi inbjuder i första hand de kandidater, som är medlemmar i vår förening men också andra lokala kandidater har möjlighet att delta och presentera sig.

Kampanjmöten

Lovisa 25.3 kl 13: Servicehuset Esplanad, Drottningsgatan 7. SFP:s politiska rådgivare, riksdagskandidat Otto Andersson presenterar SFP:s valprogram med särskild tonvikt på frågor som berör seniorerna.  Riksdagskandidaterna Mia Hijnsbroek-Wirén och Mikaela Nylander medverkar.Vi bjuder på kaffe.

Helsingfors 27.3 kl 14: Partikansliet, Simonsgatan 8. Paneldebatt med medlemmarna i Svenska Seniorer i Nyland, riksdagskandidaterna Gunvor Brettschneider, Kari Salmi och Paul Taimitarha " Ett seniorvänligt samhälle - framtid och trygghet". Också andra riksdagskandidater från Helsingfors valkrets är inbjudna. Vi bjuder på kaffe.

Karis 7.4. kl 16: Västra Nylands Folkhögskola i Karis. Paneldiskussion: "Vart är vi på väg i vården?" med Ulla-Maj Wideroos som moderator och Stefan Mutanen som sakkunnig. I panelen diskuterar riksdagskandidaterna Anita Westerholm,Thomas Blomqvist, Fred Granberg och Veronica Rehn-Kivi varav de tre sista är medlemmar i Svenska Seniorer i Nyland. Underhållning av Teddy Granroth. Kaffe med tårta.

Esbo: 8.4. kl 14-15.30 på Café Mellsten, Mellstensvägen 6, Gäddvik. Medverkande bl.a. riksdagskandidaterna Fred Granberg och Veronica Rehn-Kivi

EU-valet 

Följande val - EU-valet- kommer ca 5 veckor efter riksdagsvalet. Valdagen är den 26 maj  Vår nuvarande EU-representant, Nils Torvalds ställer upp för återval. Inför valet ordnar Seniorerna  kampanjträffar men tillsvidare är endast en träff fastslagen då nomineringen för valet ännu är på gång.

Ekenäs den 24.4 kl 11.30-13 lunch med EU-kandidaten Nils Torvalds på hotell SeaFront. Övriga EU-kandidater inbjuds när nomineringen är klar.

Övriga möten inför EU-valet meddelas genom annons i Hbl.

Regeringen avgick

Den stora nyheten just när valkampanjerna kommit i gång var att regeringen avgick och övergick till att bli en expeditionsregering. Den länge förberedda landskaps-och vårdreformen gick också i kanvasen i och med regeringens avgång eller egentligen omvänt de många oklarheterna i reformen ledde till regeringens fall. Det blir nästa regerings uppgift att plocka upp spillrorna och se vad som är användbart och vad som får gå till historien. Mycket arbete och mycket pengar har redan satsats på reformen men arbetet har ändå varit till nytta och kan säkert användas då nästa steg tas. 

Missförhållandena i äldreomsorgen

En fråga som berört oss äldre mycket nära är de missförhållanden som uppdagats inom  äldreomsorgen. Det som kallas omsorg är på många håll vanvård. Det är ofattbart att detta kunnat fortgå så länge utan att man på allvar tagit i det. Nu gäller det att inte frågan om bristerna i äldreomsorgen glöms bort då riksdagsvalet är över. Seniorerna skall göra sitt bästa för att hålla frågan vid liv tills det sker en ändring till det bättre.

Det har verkligen brustit i övervakningen. Nu talar alla politiska partier om att personalstyrkan borde utökas, att övervakningen borde bli bättre, att det borde finnas kännbara sanktioner om missförhållanden uppdagas och att avtal borde sägas upp om kvaliteten på vården inte håller måttet. Svenska Seniorer i Finland har  länge talat för inrättandet av en äldreombudsmannainstans. Redan i SFP:s Äldrepolitiska handlingsprogram som godkändes av partidagen 2009 föreslogs detta.  I avslöjandena kring missförhållandena i en del vårdhem har det bland annat kommit fram att personalen inte fått gehör för sin oro då man velat påtala missförhållandena. Det behövs en instans dit anhöriga, de vårdbehövande själva och vårdpersonalen kan vända sig – en instans med mandat att se till att påvisade missförhållanden åtgärdas.  Vi fortsätter att arbeta för inrättandet av en äldreombudsmannatjänst på nationell  nivå. Beroende på var äldrevården i framtiden kommer att finna sin plats finns det också på regional/lokal  behov av äldreombudsmän.

Årsmötet och styrelsens sammansättning

Svenska Seniorer i Nyland höll sitt årsmöte den 13.2 på partikansliet, Simonsgatan 8 i närvaro av ett 20-tal medlemmar. Före de stadgeenliga förhandlingarna höll partisekreterare Fredrik Guseff ett anförande rubricerat "Så vinner vi valet." 

Till ordförande för föreningen återvaldes Gunvor Brettschneider, Helsingfors. I styrelsen kvarstår Ulla Bäck, Grankulla, Isa Forsbäck, Ekenäs, Marita Lassenius, Ekenäs och Ingmar Ström, Helsingfors. Av de  medlemmar som var i tur att avgå återvaldes Gustav Båsk, Esbo, Ossian Enkvist, Helsingfors, Gunnel Laukas, Lovisa, Brita Pawli, Esbo och Anhild Träskman, Helsingfors. I stället för Thea Kusénius som undanbett sig återval invaldes som ordinarie medlem ersättaren Päivikki Ahonen, Helsingfors. Alla tidigare ersättare hade undanbett sig återval. Till nya ersättare valdes Hilkka Aura, Vanda, Eja Björkqvist, Kyrkslätt, Stig-Olof Öhman, Esbo och Kerstin Ilander, Karis. Tag gärna kontakt med styrelsemedlemmarna på din ort för att diskutera och framföra önskemål om verksamheten.

Med brevet följer räkning för medlemsavgiften för år 2019. Vi bifogar också  årsberättelsen för år 2018 för kännedom.

Och till slut – Din röst behövs!

Gunvor Brettschneider
Ordförande