Svenska Seniorer i Nyland - Medlemsbrev 1-2022

05.01.2022 kl. 10:07

BÄSTA MEDLEM

Vi sammanställer detta medlemsbrev i julveckan, då kandidatlistorna i de kommande regionvalen, eller eg. välfärdsområdesvalen, har kommit. Val förrättas i januari 2022 i fyra valområden i Nyland och SSN har kandidater i tre av dem. I Helsingfors, som bildar ett eget välfärdsområde, förrättas inga val. Totalt har SFP 185 kandidater i de nyländska välfärdsområdena varav 26 är medlemmar i SSN. I Västra och Östra Nyland har partiet det maximalt tillåtna antalet kandidater (98 respektive 73). I Vanda-Kervo är SFP i valförbund med Samlingspartiet och ställer upp med 10 kandidater varav 2 är SSN-medlemmar medan SFP i Mellersta Nylands välfärdsområde är i valförbund med Centern och ställer upp med 4 kandidater, varav ingen är seniormedlem. Seniorkandidaterna visas i en skild lista nedan.

Vårdreformen har länge debatterats och nu, då man kommer till det praktiska genomförandet har det blivit bråttom. Kandidaterna gavs ungefär en månad tid på sig att föra en valkampanj inför valdagen 23 januari 2022. I valet väljer man ett fullmäktige för välfärdsområdet. Ett fullmäktige som har till uppgift att bygga upp strukturerna för välfärdsområdet. Hur ser man på det existerande nätet av hälsostationer och hur skall man använda läkarresurserna? Det behöver inte bli några stora förändringar, men justeringar görs säkert, då resursfördelningen kanaliseras om och då ledningsstrukturen förnyas. HUS som har hand om specialsjukvården finns kvar, men då samarbetsparterna är de nya välfärdsområdena kommer HUS-områdets fullmäktige och styrelse att byggas upp på ett nytt sätt.

Är det viktigt att gå och rösta i välfärdsområdesvalet 2022? Vi är vana vid att engagera oss och att gå och rösta. Så bör vi även göra denna gång, vård och omsorg är angelägna för oss. Som i alla val gäller det att välja ut sin kandidat. En person vars profil man känner till och en person som kan bevaka centrala frågor som närheten till vård och äldreomsorg samt även specialistvård nära dig. Det finns ännu ett viktigt bevakningsområde och det är vård på modersmålet, som är svenska för de flesta läsare av detta brev. Räddningsväsendets administration hör även till det kommande fullmäktiges ansvarsområde, men inom räddningsväsendet ser vi inga speciella orosmoment för tillfället.

I Medlemsbrevet 2/2021 uttryckte jag förhoppningen om att pandemiläget skulle lätta under år 2022, men nu vet man inte vad man skall tro. Pandemin tog ny fart i november-december med smittotal, som är betydligt högre än de som vi hade vintern 2021. Coronamutationer som omikron, efter bokstaven o i det grekiska alfabetet, har visat sig vara mycket aggressiva i sin smittspridning. Röster börja höjas om att vi borde komma upp till en vaccinationsgrad på 95 % eller helst ännu litet högre för att få spridningen under kontroll. Vi har exempel på sjukdomar som smittkoppor, tuberkulos och polio som man via vaccination effektivt kunnat bekämpa.

Vi har länge väntat på att kunna öppna samhället och visst har vi något kunnat öppna detta. Vår förening har ordnat fysiska träffar i Karis (26.10), i Helsingfors (11.11) och i Borgå (16.11) med diskussioner kring vårdreformen. För tillfället har vi inget annat inprickat än ett årsmöte 8.3.2022 kl. 11. Kallelsen till årsmötet kommer i Medlemsbrev 2/2022.

Med önskan om ork och kraft att möta det nya året.

Björn Fant

Ordförande

SENIORKANDIDATER I NYLANDS VÄLFÄRDSOMRÅDESVAL 23.1.2022

Välfärdsområdets fullmäktige bygger upp de nya strukturerna.
Gå och rösta på en kandidat som värnar om god vård på svenska och som känner till dina behov.

Vanda – Kervo välfärdsområde

160 Elfgren Thomas                                Vanda

163 Karlsson Patrik                                  Vanda

Västra Nylands välfärdsområde

594 Adolfsson Lea                                   Raseborg

597 Aintila Anna                                      Kyrkslätt *

610 Båsk Gustav                                      Esbo

611 Bäck Beatrice                                    Kyrkslätt

613 Cederlöf Karin                                  Esbo *

622 Gustafsson Stefan                              Kyrkslätt

626 Helle Eva                                           Esbo

631 Holmberg Sven                                 Raseborg

633 af Hällström Nina                             Esbo

637 Kjerin Ulf                                          Kyrkslätt

638 Kollin Susanne                                  Hangö

658 Rehn-Kivi Veronica                          Grankulla

669 von Smitten Karl                               Raseborg

674 Strauss Mette                                    Esbo

681 Törnqvist-Björklund Marika             Raseborg

684 Walls Anders                                     Raseborg *

Östra Nylands välfärdsområde

157 Lindgren Hans-Peter                         Sibbo

159 Lindqvist Kaj                                    Sibbo

160 Lipponen Benita                                Sibbo

164 Mellin-Kranck Gia                            Borgå

173 Railila Marika                                   Sibbo

176 Röman Micaela                                 Sibbo *

177 Sandström Stefan                              Sibbo

185 Sundbäck Tom                                  Sibbo

186 Sundqvist Björn                                Borgå

*= understödande medlem