Svenska Seniorer i Nyland - Medlemsbrev 1-2023

28.02.2023 kl. 15:32

Svenska Seniorer i Nyland

Medlemsbrev 1/2023 10.02.2023

BÄSTA MEDLEM

Coronapandemin börjar ge med sig och samhället har öppnat sig trots att coronan fortfarande gör sig påmind. Hälso- och socialvården har tagits över av välfärdsområdena och vi väntar med spänning på hur allt skall börja fungera. Senaste år hade vi val av fullmäktige för välfärdsområdena och detta år väntar oss ett riksdagsval i april. Föreningen samarbetade med den nyländska och den helsingforsiska kretsen vid nomineringen av kandidaterna i det kommande riksdagsvalet och vi ser fram emot valkampanjen under början av året. Vårt äldrepolitiska program uppdaterats och tankar från detta kan användas i valrörelsen, trots att det inte kommer ur tryck före valet.

VÄLFÄRDSOMRÅDENA OCH KOMMANDE VAL

Under verksamhetsåret ordnar vi informationsmöten och diskussioner i de nyländska välfärdsområdena samt i Helsingfors. Vi bevakar hur tjänster och servicen för den äldre befolkningen koordineras och utvecklas i välfärdsområdena. Seniorförbundet uppdaterar det äldrepolitiska programmet, vilket inleds med devisen:

Svenska seniorer betonar vikten av att kunna åldras tryggt och med fortsatt oberoende. Vi vill mötas med respekt och bibehålla möjligheten att engagera oss och ha inflytande i samhället. Vi önskar att alla ska ha möjlighet till ett säkert och aktivt liv på äldre dagar.

Det äldrepolitiska programmet fungerar som vårt valprogram och förebyggande vård och service på svenska är speciellt i fokus. De äldre utgör en resurs som bör beaktas i samhällslivet.

Det kommande riksdagsvalet 2.4.2023 uppmärksammas i träffar med inbjudna riksdagsvalskandidater. Förhandsröstningen i Finland pågår den 22–28 mars 2023. Riksdagsvalet år 2023 följs nästa år av ett presidentval 28.1.2024 och EU:s parlamentsval 9.6.2024. Dessa val börjar vi uppmärksamma på hösten.

Hållna och kommande träffar

11.1 Informationstillfället onsdagen den 11.1.2023 kl.16 hölls på Restaurang Pirttihirmu (vån II) i Iso Omena V, Esbo. Tema för mötet var Västra Nylands välfärdsområde och äldrevården i Esbo. Som inledare för diskussionen fungerade välfärdsområdets fullmäktigeledamöter Henrik Wickström, Nina af Hällström, Karin Cederlöf.

12.1 Styrelsen besökte riskdagen och träffade riksdagsmännen Anders Adlercreutz, Sandra Bergqvist, Anders Norrback och Veronica Rehn-Kivi för diskussioner.

13.1 Kick Off för nyländska riksdagskandidater. Björn Fant och Eja Björkqvist representerade och presenterade vår förening.

21.1 Kick Off för riksdagskandidater i Helsingfors. Björn Fant representerade Seniorerna.

14.2 Helsinggård, Konungsvägen 2, 01300 Vanda. Tema: Vändagsinfo om svenskspråkig service i Vanda-Kervo välfärdsområde. Patrik Karlsson, ordförande för SFP:s fullmäktige-grupp i välfärdsområdet inledde diskussionen. 

1.3 Servicehuset i Karis kl. 15, Fredrik Froms gata 6. Riksdagskandidaterna Karin Cederlöf, Nina af Hällström och Thomas Blomqvist medverkar. Emma Rehn sjunger och spelar. Vi bjuder på kaffe med gott bröd!

7.3 Allmän möte kl 14-15 på SFP:s mötesvåning Georgsgatan 27, 6. vån. Diskussion med temat ”Äldres psykiska hälsa och politik - hör de ihop?" med inledning av psykiater Kristian Wahlbeck

10.3 Hangö, Alans café kl 18 med riksdagskandidaterna Heidi Himmanen, Fredrik Rantala och Anita Westerholm tillsvidare anmälda. Servering.

14.3 Servicehuset Linda kl 18, Amiralsvägen 6 i Söderkulla. Riksdagskandidater deltar och trubaduren Olle Granqvist underhåller. Annons senare i Östnyland. Servering.

22.3 Ekenäs, Hotel Sea Front onsdag 22 mars kl 16-20. Riksdagskandidaterna Thomas Blomqvist, Karin Cederlöf och Nina af Hällström ställer upp. Vi bjuder på kaffe med bröd.
Beräknat antal ca 50 personer. Niklas Björkqvist underhåller.

I riksdagsvalet har vi följande seniorkandidater:

Nylands valkrets                      Helsingfors valkrets

Nina af Hällström Esbo            Kristian Wahlbeck Helsingfors

Karin Cederlöf * Esbo

Thomas Blomqvist Raseborg

Patrik Karlsson Vanda

Kristian Rehnström* Vanda

Micaela Röman Sibbo

*understödande medlem

VERKSAMHETSPLAN OCH NOTISER
Nya medlemmar
Medelåldern för våra medlemmar är 77 år och medlemstalet visar på en nedåtgående trend. Detta betyder att vi skall aktivera medlemsvärvningen. Alla kan delta i detta. Ansökan om medlemskap kan göras på Förbundets hemsida https://svenskaseniorer.fi/medlem/. En ny broschyr för medlemsvärvningen uppdateras för tillfället. Vi bör kunna dela ut den på våra träffar i mars.

Partidagen år 2023
SFP:s partidag år 2023 hålls 9 – 11.6. Ombuden har möjlighet till deltagande på distans. SSN planerar att lämna in två motioner till partidagen. Tema för dessa är digitaliseringens negativa konsekvenser, förebyggande vård och seniorernas ekonomi och levnadskostnadsindex.

Ur verksamhetsplanen för år 2023
Under verksamhetsåret ordnar vi informationsmöten och diskussioner i de nyländska välfärdsområdena samt Helsingfors. Allmänheten inbjuds till träffarna med annonser i Västra Nyland, Östnyland samt Hbl. Seniorkandidaterna i riksdagsvalet får även synlighet via Seniorförbundets annonser i God Tid och Kyrkpressen.  

Föreningen följer med hur lagstiftning som rör den äldre befolkningen förverkligas och tar även kontakt med äldreombudsmannen i frågan.

Föreningen håller kontakt med medlemmarna genom att ge ut tre medlemsbrev under året.

ÅRSMÖTET
Medlemmarna i Svenska Seniorer i Nyland (SSN) kallas till årsmöte tisdagen den 7.3.2023 kl. 14. Årsmötet hålls på SFP:s mötesvåning i anslutning till kansliet på Georgsgatan 27 i Helsingfors. Till mötesvåningen kommer man bäst genom att ta Mercatorgränden vid
Georgsgatan 27 mot Tuppens torg och gå in genom sidodörren, där även Luckan finns. Ta hissen invid dörren upp till 6:e våningen. På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden.
Mötet inleds med en diskussion med temat ”Äldres psykiska hälsa och politik - hör de ihop?" med inledning av psykiater Kristian Wahlbeck, ledande sakkunnig på MIELI rf och forskningsprofessor på Institutet för Hälsa och Välfärd.

Medlemsavgiften
Räkning för medlemsavgiften år 2023 bifogas. Medlemsavgiftens storlek fastslås på årsmötet och styrelsens förslag till årsmötet är att medlemsavgiften förbli oförändrad, dvs 15 euro. Av praktiska skäl bifogas räkningen redan nu utgående från att årsmötet godkänner styrelsens förslag.

TILL SLUT

Vi ser fram emot ett lyckat årsmöte och att vi efter riksdagsvalet får en handlingskraftig regering, som via sitt program kan höja sysselsättningen, vilket behövs för att trygga vår välfärd.
 

Björn Fant
Ordförande