Svenska Seniorer i Nyland

Styrelsemedlemmar 2022

Ordförande
Björn Fant (Helsingfors)
bjorn.fant@helsinki.fi
050 5003280

Viceordförande
Eja Björkqvist (Kyrkslätt)
eja.bjorkqvist@gmail.com
0400 941969

Kassör
Gustav Båsk (Esbo)
gustav@bask.fi
0500 100 172

Sekreterare
Brita Pawli (Esbo)
brita.pawli@hotmail.com
040 5539599

Viceordförande, kassör och sekreterare är styrelsemedlemmar (perioden 2022-2023)


Ordinarie (mandatperioden inom parentes)

Helsingfors (2021-2022)
Gunvor Brettschneider
gunvor.brett@gmail.com
050 5846 005

Helsingfors
Ingmar Ström (2021-2022)
ann-kristin_westling@hotmail.com
045 1298 393

Grankulla
Monica Björkman (2021-2022)
monica.bjorkman@elisanet.fi
040 0422613

Lovisa
Kristina Lindfors (2022-2023)
kristina.lindfors@sulo.fi
050 341 5012

Raseborg
Isa Forsbäck (2022-2023)
isa.forsback@gmail.com
040 777 3118

Raseborg
Marita Lassenius (2022-2023)
marita.lassenius@gmail.com 
050 412 9797

Sibbo
Solveig Kaiser (2021-2022)
solveig.a.kaiser@gmail.com
040 5697 345

Vanda
Ulla-Stina Palomaa (2021-2022)
stina.palomaa@gmail.com
050 352 4245


Ersättare

Esbo
Sten-Erik Lindgren (2021-2022)
trollelindgren@gmail.com
050 5521 061

Helsingfors
Ann-Kristin Westling (2022-2023)
ann-kristin_westling@hotmail.com

050 384 4013

Raseborg
Kerstin Ilander (2021-2022)
ranch.trading@dnainternet.net
040 5927108

Vanda
Hikka Aura (2021-2022)
hilkka.aura@elisanet.fi
050 3414403