Aktuellt

Hushållsavdraget bör utvecklas inte avvecklas

PartidagsmotionLäs mera »
12.05.2020 kl. 22:05

Digitalisering leder till marginalisering

PartidagsmotionLäs mera »
12.05.2020 kl. 22:02

Minnessjuka i arbetsför ålder

PartidagsmotionLäs mera »
12.05.2020 kl. 21:59

Verksamhetsplan för Svenska seniorer i Nyland år 2020

Föreningen följer aktivt med frågor som berör seniorerna på nationell, regional och lokal nivå. Läs mera »
12.05.2020 kl. 21:51

Årsberättelse för Svenska seniorer i Nyland år 2019

I början av året uppdagades stora brister och missförhållanden inom ett flertal vårdenheter för äldre som upprätthölls av privata företag. Detta ledde till ett stort medieuppbåd och diskussioner både inom regeringspartierna och oppositionen. Läs mera »
12.05.2020 kl. 21:40

Verksamhetsplan för Svenska seniorer i Nyland år 2019

Föreningens verksamhet år 2019 kommer under det första halvåret att inriktas på riksdagsvalet den 14 april och EU-valet den 26 maj. Läs mera »
20.03.2019 kl. 18:36

Verksamhetsberättelse 2018

Landskaps-och vårdreformen, som var ett bestående diskussionsämne i riksdag, regering och medierna under år 2018, stod också i centrum för Svenska Seniorers i Nyland (SSN)verksamhet under året. Läs mera »
18.03.2019 kl. 11:33

Årsberättelse för Svenska seniorer i Nyland 2016

Verksamhetsåret 2016 var ett mellanår efter de täta valåren och gav föreningen mera tid för det interna arbetet såsom att aktivt delta i Förbundets verksamhet, ordna medlemsträffar och diskutera äldrepolitiska frågor.Läs mera »
07.03.2017 kl. 17:26

Verksamhetsplan för Svenska seniorer i Nyland år 2017

Föreningens verksamhet under detta år kommer i början av året inriktas på aktiviteter inför kommunalvalet i april. Den andra väsentliga uppgiften under året är göra föreningens verksamhet känd bland seniorerna och att utöka medlemsantalet.Läs mera »
07.03.2017 kl. 17:24

Verksamhetsplan för Svenska seniorer i Nyland för år 2016

Verksamheten under föreningens tredje år som registrerad förening kommer att i huvudsak inrikta sig på två centrala uppgifter, dvs utformandet och stärkning av föreningens verksamhet och inledande planering för kommunalvalet år 2017.Läs mera »
27.03.2016 kl. 19:38