Aktuellt

Verksamhetsplan för år 2019

Föreningens verksamhet år 2019 kommer under det första halvåret att inriktas på riksdagsvalet den 14 april och EU-valet den 26 maj. Läs mera »
20.03.2019 kl. 18:36

Verksamhetsberättelse 2018

Landskaps-och vårdreformen, som var ett bestående diskussionsämne i riksdag, regering och medierna under år 2018, stod också i centrum för Svenska Seniorers i Nyland (SSN)verksamhet under året. Läs mera »
18.03.2019 kl. 11:33

Årsberättelse för Svenska seniorer i Nyland 2016

Verksamhetsåret 2016 var ett mellanår efter de täta valåren och gav föreningen mera tid för det interna arbetet såsom att aktivt delta i Förbundets verksamhet, ordna medlemsträffar och diskutera äldrepolitiska frågor.Läs mera »
07.03.2017 kl. 17:26

Verksamhetsplan för Svenska seniorer i Nyland år 2017

Föreningens verksamhet under detta år kommer i början av året inriktas på aktiviteter inför kommunalvalet i april. Den andra väsentliga uppgiften under året är göra föreningens verksamhet känd bland seniorerna och att utöka medlemsantalet.Läs mera »
07.03.2017 kl. 17:24

Verksamhetsplan för Svenska seniorer i Nyland för år 2016

Verksamheten under föreningens tredje år som registrerad förening kommer att i huvudsak inrikta sig på två centrala uppgifter, dvs utformandet och stärkning av föreningens verksamhet och inledande planering för kommunalvalet år 2017.Läs mera »
27.03.2016 kl. 19:38

Svenska Seniorer i Nyland rf: Årsberättelse 2015

Verksamhetsåret 2015 präglades av arbetet för riksdagsvalet i april 2015. Föreningens medlemmar i de olika regionerna tog aktivt del i kampanjarbetet genom att ordna egna kampanjtillfällen eller i samarbete med andra SFP-organ.Läs mera »
27.03.2016 kl. 19:34

De äldre en börda för samhället?

Så hände det igen! En verkligt sakkunnig skriver en intierad och välmotiverad debattartikel i HBL om en verkligt aktuell och angelägen samhällsfråga, men varken politiker, experter eller vanliga läsare bryr sig om att på något sätt uppmärksamma artikeln.Läs mera »
08.06.2015 kl. 11:51

Tar Finansministeriet emot bollen?

I en debattartikel rubricerad ”Hur mycket betalar pensionärerna” (Hbl 27.3.2015) framför debattören Zoe Pohjanvirta ett beaktansvärt förslag. Läs mera »
08.06.2015 kl. 11:50