Verksamhetsplan för Svenska seniorer i Nyland år 2017

07.03.2017 kl. 17:24
Föreningens verksamhet under detta år kommer i början av året inriktas på aktiviteter inför kommunalvalet i april. Den andra väsentliga uppgiften under året är göra föreningens verksamhet känd bland seniorerna och att utöka medlemsantalet.

Föreningen följer med frågor som berör seniorerna både nationellt, regionalt och lokalt samt förmedlar sina synpunkter och ställningstaganden till Förbundet, till partiet och övriga politiska beslutsfattare genom direkta kontakter, genom skrivelser och genom att skriva insändare i dagspressen.

Under året ordnar de lokala arbetsgrupperna möten för allmänheten om aktuella politiska frågor med lokala politiker och/eller ledande tjänstemän som inledare.

Föreningen arbetar för att utöka sitt medlemsantal. Som ett led i detta hålls en del av styrelsemötena i olika delar av Nyland. I samband med styrelsemötena inbjuds allmänheten till möten kring aktuella politiska frågor. Mötena utannonseras i dagspressen.

Föreningen tar initiativ till motioner inför SFP:s partidag år 2017. Motionerna kan endera inlämnas genom Förbundets försorg eller direkt av föreningen.

Föreningen samarbetar aktivt med Förbundet Svenska Seniorer i Finland, med partiet och med SFP-kretsarna i Helsingfors och Nyland samt med respektive lokalföreningar. Föreningens delegater deltar aktivt i SFP:s nästa partidag. 

 

Helsingfors 9.2.2017

Styrelsen för Svenska Seniorer i Nyland