seniorlogo


sfp:s logo


Förbundet Svenska Seniorer i Finland
Georgsgatan 27
PB 430
00101 Helsingfors

 

Ordförande 2022-2023

Kjell Wennström

kjell.wennstrom@sfp.fi

Sekreterare

Eja Björkqvist

eja.bjorkqvist@gmail.com

Våren 2017

31.01.2017 kl. 14:43
Vi har ett späckat program:

I medlemsbrev 1/2017 ingår plock ur förbundets verksamhetsplan för år 2017. Sammanfattande noteras att förbundet detta verksamhetsår satsar på:

  • att aktivt delta i stärkandet av de regionala föreningarnas verksamhet,
  • att aktivt följa upp behandlingen av vårdreformen och äldreomsorgslagen
  • att synliggöra förbundet genom påverkan och samarbete.

 

Förbundet hade årsmöte 9.3.2017 kl 13 på SFP:s partikansli, Simonsgatan 8, vån VI. Stadgeenliga ärenden behandlades.

Förbundsstyrelsen hade utlokaliserade styrelsemöten i Tammerfors 26.1 och i Åbo 23.2.

Efter kommunalvalet står ett möte med SFP riksdagsgrupp på agendan.

Förutom de regionala valdebatter, som ordnadess av de regionala föreningarna i Åbo, Nyland och Österbotten, deltog förbundet som arrangör i en publik valdebatt onsdag 15.3 på Fullmäktigegården, Esbogatan 5 i Esbo. Både riksdagsmän och kommunalvalskandidater fanns på plats. Programmet innefattade allmänpolitisk överblick, invandrarfrågor och vårdreformen. 

Motioner till partidagen inlämnades senast 31.3.

SFP:s partidag hålls 9–11.6 i Helsingfors.