seniorlogo


sfp:s logo


Förbundet Svenska Seniorer i Finland
Simonsgatan 8 A
PB 430
00101 Helsingfors

 

Ordförande 2018-2019

Ralf Skåtar

 

Sekreterare

Kjell Wennström
kjell.wennstrom@sfp.fi

Ralf Skåtar omvaldes till förbundsordförande för 2019

20.03.2019 kl. 18:46
Seniorerna valde ny styrelse och godkände verksamhetsplan för år 2019.

Seniorerna samlades till årsmöte i Helsingfors 19.3.2019. På årsmötet omvaldes sittande ordförande Ralf Skåtar som ordförande för år 2019. Seniorerna valde även ny styrelse för år 2019. Gratulationer till alla ny- och omvalda!

 

Seniorerna godkände även en verksamhetsplan och budget för år 2019 samt verksamhetsberättelse och bokslut för år 2018. Dessa dokument finner Ni under fliken verksamhet på hemsidan. 

 

Nu går vi till val och vårlängtan. Välkommen med i val - och ordinarie verksamheten på lokala håll!