Initiativ

Orförande Ralf Skåtars anförande på Partidagen 2018

SFP:s partidag 2018 ordnades 25.-27.5. i Uleåborg. Ordförande Ralf Skåtar hade följande anförande. Läs mera »
Svenska Seniorer
28.05.2018 kl. 15:12

Motioner antagna av partidagen 2016

Svenska Seniorer
31.10.2016 kl. 20:17

Äldrerådens ställning i kommunen

Enligt äldreomsorgslagens 11 § ska varje kommun inrätta ett äldreråd senast från början av 2014. Att äldreråden härigenom får status av kommunala organ förefaller självskrivet. Så verkar ingalunda vara fallet.Läs mera »
Svenska Seniorer
15.11.2013 kl. 10:23

Motion om behandlingsprocessen för motioner och initiativ

Motion inlämnad till SFP:s partidag 2013Läs mera »
Svenska Seniorer
20.09.2013 kl. 15:00

Motion om den äldre befolkningens funktionsförmåga

Motion inlämnad till SFP:s partidag 2013Läs mera »
G.B.-U-S.W
20.09.2013 kl. 14:57

Inititativ till SFP:s partidag 2012

Föreningen inlämnade tre motioner till Svenska folkpartiets partidag 2012: Läs mera »
RS
20.09.2013 kl. 14:57