Inititativ till SFP:s partidag 2012

20.09.2013 kl. 14:57
Föreningen inlämnade tre motioner till Svenska folkpartiets partidag 2012:
  • Motion om satsning på de mest sjuka äldre
  • Motion om undervisning i datakunskap för äldre
  • Motion om umgängesrätt mellan barn och mor-/farföräldrer.

De två förstnämnda motioner omfattades med smärre ändringar i texten medan motionen om umgängesrätt som för andra gången behandlades på partidagen inte vann tillräckligt understöd.

RS