Motioner antagna av partidagen 2016

31.10.2016 kl. 20:17

Av motioner antagna av partidagen 2016 knyter följande motioner an till pensionärer, till vård och omsorg för äldre.

 • Äldrevården bör förbli inom den kommunala förvaltningen
 • Mera satsningar på frivilligverksamhet inom äldreomsorgen
 • Förebyggande hembesök och rådgivning
 • Fler och kortare steg i äldreomsorgen
 • Tryggt boende och vård för äldre
 • Handikappade seniorer relaterade till lagstiftning
 • Tillämpningen av beskattning av värdepapper i samband med dödsfall
 • Efterlevandes pensionsvillkor bör ändras
 • Pensionsindexets bör följa löneindexets utveckling
 • Pensionärernas straffskatt bör elimineras
 • Möjlighet till förlängning av arbetskarriären efter pensioneringen  /
 • Ett slag för längre karriär – fler seniorer i arbetslivet
 • VR:s rabattkampanj höjer biljettpriset för de äldre och studerande
Svenska Seniorer