Orförande Ralf Skåtars anförande på Partidagen 2018

28.05.2018 kl. 15:12
SFP:s partidag 2018 ordnades 25.-27.5. i Uleåborg. Ordförande Ralf Skåtar hade följande anförande.

Bästa delegater.
För seniorerna är speciellt äldreomsorgen och vården av de äldre mycket vikta frågor. .
Jag vill ta upp några punkter.
1. Den hotande nedskärningarna av personalen inom vården.
Vi vet att tekniken går snabbt framåt även inom vården och speciellt inom specialsjukvården men trots det
behövs den mänskliga kontakten och närheten på alla vårdnivåer.
För Allt fler åldringar bor och vårdas hemma.
Av dem som är över 75 år vårdas idag under 10 procent på åldringshem, långvården eller serviceboende med
dygnetruntomsorg, cirka 90 % klarar sig hemma.
Ca 14 % av alla över 75 år är beroende av , hemvård eller närståendevård. Antalet ökar stadigt.


2. Frivilligverksamhet för de äldre som målgrupp är ur många synvinklar värd att satsa på.
Idag utbildas frivilliga medmänniskor (volontärer), som efter genomförd kursutbildning är redo att se till
att ingen behöver lämna det jordiska livet i ensamhet. På denna punkt kunde upprätthållare av olika
enheter för speciellt dygnet-runt-vård visa aktivitet, eftersom denna verksamhet är oberoende av
vårdreformens öde.
Min förhoppning är att den motion av partiets seniorförbund, som godkändes vid partidagen 2016 lett till
att allt fler kommuner insett att satsningar på frivilligverksamhet är ingen kostsam verksamhetsform.
Jag vill lyfta fram några exemper på dagens förhållande:
Underbemanningen inom äldrevården leder till att t.ex. det blir mindre tid över att ge de gamla möjlighet att vistas
ute och ingen följer upp om de äter den mat som körs ut till hemmen.
-Speciellt Alzheimerssjuka är väldigt känsliga för allt för lång nattfasta... då de lägges i sängen allt för
tidigt och får en lång natt och morgon. Smakupplevelserna försvinner liksom matlusten speciellt när man
använder morfinplåster. Detta leder i slutändan till att de svälter ihjäl ifall ingen hjälper dem. Detta kan
även kallas eutanasi.
- men ge choklad det är sött och kaloririkt.
-ett annat fall.. När man bor på ett serviceboende och betalar för sina tjänster så kan man fråga sig
-varför måste alla tillsynsbesök vara avgiftsbelagda trots att man endast ser till att allt är i sin ordning
inför natten.

3. Hur skall man bekämpa Fattigdomen.
Många pensionärer och speciellt kvinnorna, lever på låga arbetspensioner och får ett FPA tillägg,
-Höj pensionerna så att de uppnår en rimlig nivå, minst 1200 €/mån.
Om inte pensionsbolagen höjer borde. FPA andelen höjas betydligt. Höjningen skall inte vara %-ell utan

den bör vara ett € belopp. Eventuellt en progressiv skala vid pensionsförhöjningarna

4. För äldre är en central fråga att få service på eget språk .
Låt oss som exempel ta den kvistiga frågan om fulljour för Vasa centralsjukhus. Speciellt för äldre
svenskspråkiga österbottningar
Annars kan det föreligga stor risk för äventyrande av patientsäkerheten, likaså även inom
apoteksverksamheten.
Det har nämnligen kommit fram att apoteken har svårt att få svenskspråkiga farmaceuter t.om i Vasa.
Kanske en bättre marknadsföring av farmaceut utbildninngen vore på sin plats.

5. Bemöt de äldre och sjuka med respekt.
Man pratar om de 4 första minutrarna det är då man skapar sin uppfattning och intryck av personerna man
möter. Vem vill inte bli korrekt bemött? Jag har fått en del hälsningar om hur man nonschalerar de gamla.
Jag får citera Ole Norrback som skrev att utbildning behöver inte betyda att man är bildad.
Nästa vårdreform beror mycket på oss själva hur vi lever.

Mitt motto är; motionera, vila och djupandas.

Svenska Seniorer