Medlemsbrev 2/2015

28.09.2015 kl. 21:58
Den äldre befolkningens livsvillkor löper risk att försämras genom de många nedskärningar den nuvarande regeringen ställts inför på grund av landets försämrade ekonomiska situation.

Lagar och förordningar innehåller många goda tankar om hur vården av äldre, sjuka och handikappade skall kunna förverkligas. Svenska folkpartiets valprogram för riksdagsvalet framhöll, att principer om universella rättigheter ifrågasätts i ett kärvt samhällsklimat och att det därför är viktigt att stå upp för grupper som hamnar i kläm. Det är genom politisk verksamhet som de stora riktlinjerna för omsorg och vård formuleras och betingelser skapas för deras omsättning i praktiken. I samarbete med andra politiska aktörer gör Svenska folkpartiet och dess Seniorförbund sitt bästa för att i den ekonomiska åtstramningen kunna nå så goda resultat som möjligt i vården av hjälpbehövande människor. Förbundets uttryckliga syfte är att bevaka och förmedla till politiska beslutsfattare frågor, som rör den svenskspråkiga befolkningsgruppens politiska, sociala och ekonomiska rättigheter, livsvillkor och behov. I slutändan syftar verksamheten till att skapa ett riksomfattande politiskt nätverk (§ 2 i våra stadgar), vilket förutsätter aktivitet i de olika landsdelarna. 

15-årsjubileum i Vasa
Som ett led i detta arbete kommer Förbundet att fira sitt 15-årsjubileum den 16.10 i Vasa med Botnia­seniorerna som värdförening. Besöket inleds med lunch och kaffe i Folkhälsans Panorama Gardens kabinett, Vasaesplanaden 16, varvid VD Markus Myllyoja presenterar Folkhälsans arbete i Österbotten. På eftermiddagen från och med klockan 15 börjar ett tillfälle för allmänheten i Arbetets Vänners lokal i Vasa, Formansg. 14. Ordföranden för Botnia­seniorerna, Tor Wik, hälsar välkommen. Därefter håller PD Mikael Nygård, professor i socialpolitik vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, ett föredrag över ämnet ”Seniorernas samhällsengagemang”. Efter föredraget serveras kaffe och ges tillfälle till diskussion. Förbundsordföranden avslutar tillfället. Vi hoppas att seniorer och andra livligt deltar i evenemanget, som också berikas av en del sånginslag. 

Ny förbundssekreterare
Förbundet har fått en ny sekreterare efter Anhild Träskman, som under många år ansvarsfullt skött uppdraget. Den nya sekreteraren PM Hanna Backman arbetar på Sfp: s kansli i Åbo, där hon också har hand om koordineringsuppgifter för verksamheten i Egentliga Finland. Vi tackar Anhild för hennes insats och hälsar Hanna välkommen i vår krets. Hanna har lång Sfp-erfarenhet, vilket underlättar hennes arbete som förbundssekreterare. 

Landets situation
På regeringens axlar vilar i dessa tider ett tungt ansvar. Landets ekonomi måste fås i acceptabelt skick och de många som flytt krig och fasor, vandrat långa vägar och efter många umbäranden nått våra breddgrader måste omhändertas så att de kan känna sig varmt välkomna och erfara att Finland är ett land, där mänskliga rättigheter respekteras. Europas länder befinner sig i en ny och överraskande situation, som kräver koordinering och gemensamt ansvarstagande. 
Vore tacksam om alla som har en e-postadress skulle informera May Myrberg på partikansliet, PB 430, 00101 Helsingfors eller may.myrberg@sfp.fi om denna – detta för att underlätta informationen till och kommunikationen mellan våra medlemmar. 
Trots det rådande allvarliga läget och alla problem vill jag önska er fina hösterfarenheter. 

St: Karins 28.9.2015

Hans-Olof Kvist
förbundsordförande