Medlemsbrev 3/2015

12.11.2015 kl. 07:33
Bästa seniorer! Verksamhetsåret går mot sitt slut och det är dags att något rekapitulera vad det gångna året fört med sig. 

Även om den politiska turbulensen kring vårdreformen har varit stor har regeringen lyckats fatta ett viktigt beslut: av 18 landskap skall 15 ombesörja social- och hälsovården. Valfrihet må råda när det gäller att anlita vårdproducent. Den detaljerade utformningen av vårdreformen återstår att göra. Bland annat måste sjukhusens ställning och inriktning på de olika vårdområdena klarläggas och språkkonsekvensanalyser göras för att alla skall kunna få en så högkvalitativ vård som möjligt på sitt eget modersmål. Också arbetet med de praktiska förutsättningarna för de lagstadgade äldrerådens verksamhet i kommunerna fortsätter. Normeringen av antalet vårdare för vårdbehövande på anstalt har fortsättningsvis inte fått någon entydig lösning. Statens ekonomiska situation med sparkrav sätter när det gäller denna sak käppar i hjulet. 

Pensionärernas bostadsbidrag har kunnat bibehållas. Sfp har i sin skuggbudget föreslagit att solidaritetsskatten på högre pensioner skall lindras med 1,45 procentenheter för att på så sätt öka rättvisan mellan löntagare och pensionärer. Riksdagen har halverat de planerade nedskärningarna av läkemedelsstöden.

Till partinyheterna hör att Johan Johansson avgår från posten som partisekreterare. Vi tackar honom varmt för gott samarbete. Fredrik Guseff, välkvalificerad och med lång partierfarenhet och -kännedom, har utnämnts till ny partisekreterare.

Årsmötet hålls nästa år den 30 mars kl. 13.30, Simonsg. 8, 6. vån. Ordföranden för Sfp: s riksdagsgrupp Anna-Maja Henriksson har i samband därmed lovat tala om den nya situationen för vårdreformen.