Medlemsbrev 1/2016

12.04.2016 kl. 07:33
Bästa seniorer! Det är som om det redan någon dag skulle ha varit vår i luften. Solen kan om dagarna värma så mycket att snön smälter bort helt och hållet. Det är dock ännu för tidigt att tala om vår.

Här i Åbotrakten brukar man vänta på att isen i Aura å skall lossna, och kannstöperi förekommer om vilken dag islossningen sker. När isen gått kan man dock vara säker på att våren återvänt. 

Vad vi seniorer inte kan vara säkra på är när islossningen i vårt lands ekonomi kommer att äga rum. Också när det gäller denna uttalas spådomar. De flesta sakkännarna säger i alla fall att tecken på bättre tider kan skönjas. Om man skall tro vad chefen för Finlands bank säger har Europeiska centralbankens åtgärder för en tid sedan visat sig ha positiva effekter på den ekonomiska återhämtningen, men något alldeles avgörande för konkurrenskraften och exporten innebär detta ännu inte. 

Vi har redan under en längre tid vant oss vid att regeringen så till den grad sett sig tvungen att företa nedskärningar, att till och med handlingsförlamning kan ha inställt sig. Vad landets innovationscentra, framför allt våra universitet och högskolor, fått utstå av nedskärningar kommer att ha långtgående negativa konsekvenser för de betingelser för uppsving man i alla fall förväntar sig av dem. Inte bara på Kultur- och undervisningministeriets område gör sig nedskärningarna gällande utan också på det som Social- och hälsovårdsområdet står för. Betänker man att social- och hälsovården upptar ca hälften av statsbudgeten, kan man förstå att regeringen gjort allt för att på detta område upptäcka möjligheter till nedskärningar. Det säger sig självt att det är landets äldre pensionärer och seniorer som får ta smällen av detta. Lag måste följas, men också uppföljas. 
När det gäller förbundets angelägenheter är mycket lagt på utåtriktad verksamhet. Besök i regionerna har redan ägt rum och i samarbete med den Sfp-ansvarige tjänstemannen för ”Övriga Finland” har fortsatta planer igångsatts för att förverkliga ytterligare besök.

Förbundet kallar till årsmöte den 30 mars kl. 13.30 i Sfp:s utrymmen, Simonsg, 8, 6 vån. På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden. Endast de av regionalföreningarna utsedda officiella ombuden har därvidlag rösträtt. I anslutning till årsmötet kommer Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson att tala om den högaktuella vårdreformen. Också andra än de officiella ombuden hälsas välkomna. Kaffe serveras. 

St: Karins den 29 februari 2016

Hans-Olof Kvist
förbundsordförande