Medlemsbrev 2/2018

13.02.2019 kl. 10:20
Bästa Seniorer:

Tiden går mycket snabbt och nu har vi snart Jul och ett Nytt år.

Under hela detta år har vårdreformen varit på dagordningen utan att man kunnat presentera ett slutligt förslag till lag. Ändringar har skett hela tiden och ännu vet man inte om den slutliga lagen kommer att godkännas. 

Bästa Seniorer:

Tiden går mycket snabbt och nu har vi snart Jul och ett Nytt år.

Under hela detta år har vårdreformen varit på dagordningen utan att man kunnat presentera ett slutligt förslag till lag. Ändringar har skett hela tiden och ännu vet man inte om den slutliga lagen kommer att godkännas. 

Osäkerheten är därför stor runt om i landet. Man frågr sig;

-hur kommer reformen att påverka människorna i praktiken?

-kommer jag att få vården även på svenska?

-vilken vårdproducent skall jag välja? 

-vilken kvalitet kan vårdbolaget ge?

 

En stark dragkamp sker inom regeringspartierna, Centern vill ha landskapsreformen, Samlingspartiet vill ha en bred valfrihet.

SFP har framfört att landskapen borde få bestämma var man har vården och var man oppererar. 

Man har inte heller månat om svenskan enligt det vi önskat. 

Enligt regeringens förslag får Landskapen trygga vården på svenska, i mån av möjlighet. 

Österbotten är ändå i en bättre ställning än de som bor i t.ex. Helsingfors, vad beträffar vården på svenska.

Partiet har månat om Vasa Centralsjukhus, för att det skall bli ett av de sjukhusen som kan upprätthålla fulljour.

SFP vill att vården skall vara nära dig.

 

-Kommunernas kommande uppgifter i framtiden blir att handha den förbyggande vården då den övriga vården överföres till landskapet.

 -Vi vet att det finns ett tydligt samband mellan ökad ålder och minskad fysisk aktivitet. Ett positivt åldrande baserar sig på god funktionsförmåga. Aktiva rehabiliterande åtgärder bör påbörjas innan brister i funktionsförmågan börjar begränsa vardagsfunktionerna. 

Det är aldrig för sent att motivera äldre att dagligen röra på sig, en undersökningar som gjorts borde man motionera i egen takt minst 30 min. 5 dagar i veckan och med två pulshöjande aktiveter.

 

En annan viktig sak inför julen är att ta hand om de ensamma, det har visat sig, -att ensamheten är ett stort problem för de äldre. Här kan alla göra en insats, det kostar inte så mycket att besöka de ensamma.

 

Nu förbereder vi oss för riksdagsvalet och EU-valet. 

För närvarande görs ett riksdagsvalsprogram, som kommer att behandlas slutligt i partifullmäktige i januari 2019.

Det har visat sig under denna regeringsperiod att SFP verkligen behövs i regeringen. Därför behövs allas röster.

 

Den 9.1.2019 kl. 15.00 bjuder Seniorerna på Julglögg på partikansliet i Helsingfors. 

 

Vi vill önska  Er alla en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR

 

Ralf Skåtar 

ordförande