Medlemsbrev 2/19

13.05.2019 kl. 09:04
Om Europaparlamentsvalet och regeringsförhandlingarna.

Ärade medlem,

 

EU-valet och Regeringsbildningen

 

Nedan följer en kort uppdatering om Förbundets syn på kommande Europaparlamentsval samt en inblick i pågående regeringsförhandlingar.

 

EU-valet närmar sig

 

Europaparlamentet skall välja nya ledamöter i maj. SFP står för mänskliga rättigheter och för en liberal röst. SFP sitter i den liberala mittengruppen i Europaparlamentet, ALDE-gruppen.

 

SFP´s partifullmäktige har godkänt ett digert EU-valprogram, som behandlar viktiga frågor för Finland och Europa som måste lösas tillsammans. Frågor som Brexit har visat hur djup integrationen är mellan EU länderna. Ett modernt Europa kan inte tas för givet. Nationalistiska rörelser hotar den liberala demokratin. Klimatfrågorna har fått sitt eget stycke där vi vill att Finland är med och formar EU´s målsättningar för att minska på utsläppen, öka på förnyelsebar energiproduktion och förbättra energieffektiviteten.

Vidare är flykting- och migrationspolitiken så väl som utrikes- och säkerhetspolitiken, viktiga frågor för Finland inom EU.  Det är även viktigt, att vi garanterar en finländsk matproduktion fortsättningsvis skall vara möjlig att bedrivas i  EU. En förutsättning för detta är, att EU:s inre marknad skall fungera väl. En stabilitet i den allt mer turbulent ekonomiska politiken i EU är grundpelaren för en funktionell inre marknad. .

Din röst är viktig, och SFP bör fortsättningsvis ha en person med i de beslutande organen vilket även har visat sig under den senaste perioden

Förhandsröstningen påbörjas 15.5. och pågår till 21.5. Under förhandsröstningen kan man fritt välja stället att rösta på, enbart identitetsbevis bör uppvisas.

Själva valdagen är söndagen 26.5. då man bör rösta vid sin egen vallokal. Röstningsstället på valdagen står på meddelande kortet som skickats till Dig per post.

Under Europavalet är hela Finland en valkrets. SFP har sammanlagt 20 kandidater uppställda i valet, kandidaterna hittar du här (https://euval.sfp.fi/fi/) och på röstlistan med siffrorna 250-269.

Följande kandidater är medlemmar av Förbundet Svenska Seniorer:

Mikaela Björklund (251)

Filip Hamro-Drotz (255)

Nils Torvalds (267)

 

Regeringsbildningen:

SDP ordförande Rinne har gjort en förfrågan till samtliga partier beträffande deras medverkan i en kommande regering. Han har ställt 11 frågor som partierna nu har inlämnat.

SFP har svarat långt och utförligt på frågorna men avslutar med följande svar;

 SFP vill ingå i en handlingskraftig och samarbetsinriktad regering där regeringspartierna litar på varandra och där uppgiften att genomföra regeringsprogrammet binder partierna för hela regeringsperioden.

Centralt för SFP är ett Finland som är öppet och internationellt, som värnar om landets tvåspråkighet, som är företagsvänligt, jämlikt och jämställt, och där klimatförändringen motverkas och välfärdssamhället utvecklas utifrån en hållbar ekonomi.

Huruvida SFP kan ingå i den nya regeringen avgörs av regeringsprogrammet i dess helhet.  

 

I önskan om en god fortsättning på våren!

 

Ralf Skåtar                                         Christa Elmgren

Ordförande                                        Sekreterare