Svenska Seniorer bildar föreningar

29.10.2013 kl. 11:11
Svenska Seniorer i Finland bildar denna höst föreningar över hela Svensk Finland . I Nyland fattas beslutet denna höst, likaså i Åboland. I Österbotten klarade man av proceduren redan på våren.
Förbundet Svenska Seniorer bevakar de äldres samhälleliga och politiska intressen både på kommunal och nationell nivå och har inom Svenska Folkpartiet samma status som Svensk Ungdom och Kvinnoförbundet.

Förbundet Svenska Seniorer i Finland består av de tre föreningarna, som bevakar det lokala skeendet och deltar i kommunalpolitiken, där de driver de äldres intressen och bevakar den svenska befolkningens övriga intressen. I valtider deltar de aktivt i valkampanjerna, också i den förestående EU-kampanjen.

rs