Förbundstyrelsens besök i riksdagen

02.12.2013 kl. 22:48
Förbundsstyrelsen överlämnade två uttalanden, den ena om pensionärernas ekonomiska situation och den andra om farhågorna inför Sotereformen vid träffen med representanter för svenska folkpartiets riksdagsgrupp i november 2013.

Uttalandena:

Pensionärernas ekonomiska situation
Enligt en utredning från juni 2013 hade 365 100 konsumenter betalnings-störningar. Antalet hade på ett år ökat med 17 000 personer, dvs. nästan 5 %. Bland personer med betalningsstörningar finns drygt 19 000 över 65-åringar. Ökningen i denna grupp under motsvarande tid är hela 15%. Detta är oroande.                                                                                                                    
Man strävar efter att pensionärerna skall kunna bo hemma så länge som möjligt, eftersom detta  ger samhället ekonomisk nytta och pensionärerna mera trivsel. Men med den nuvarande kostnadsutvecklingen föreligger stor risk att pensionsinkomsterna inte kommer att räcka till för de dagliga utgifterna. En orsak är att boendekostnaderna ökar med 4 % i året. Uppvärmningskostna-derna förorsakar en stor del av denna ökning.
Arbetspensionskapitalet utgör ca 150 miljarder. Vi hade en ökning år 2012 med 13,3 %. Pensionspengarna strömmar in i den takt de skall, men den realskatt pensionärerna betalar i dag är för hög i förhållande till den skatt löntagarna betalar. Vi pensionärer utgör 25 % av Finlands befolkning, och vi förväntar oss att bli rättvist och väl omhändertagna. Vi har gjort vårt och gjort det bra!
Svenska Seniorer i Finland rf  / SFP:s riksdagsgrupp i november 2013                                                gm Sven-Olof Åminne                                                                                    

Farhågor inför Sotereformen
Oron är stor ute i kommunerna i dessa sturkturomvandlingstider. I många kommuner skär man ned på färdtjänst och servicetrafik. Då blir det ännu viktigare att hälsovårdscentraler får finnas kvar i alla kommuner där de nu finns.  Många äldre lider av diabetes eller hjärtbesvär, som gör att de måste åka på regelbundna kontroller. Då bör HVC finnas "nära dig".
Då Helsingfors har ansvar för att utbilda läkare som behärskar svenska  borde den svenska kvoten fyllas även om de svenskspråkiga har något lägre betyg. Detta kan t ex bero på att läromedlen inte kan förnyas lika ofta som på finska på grund av små upplagor.


Svenska Seniorer i Finland rf  / SFP:s riksdagsgrupp i november 2013
gm Gunvor Skogman

rs