Kallelse till första årsmötet 20.3.2014

15.01.2014 kl. 13:58
Förbundet Svenska Seniorer i Finland r.f.
håller sitt första årsmöte den 20 mars kl. 14.

Plats:  Simonsgatan 8, Vl vån, Helsingfors.

Stadgeenliga ärenden.

Styrelsen

Svenska Seniorer