Träffa Carl Haglund den 25 september

07.05.2013 kl. 17:46
För er och era vänner berättar minister Carl Haglund om vad statens budget gömmer.

tid: den 25 september kl 13

plats: SFP:s kansli, Simonsgatan 8, vån 6, Helsingfors

Vid samma möte grundas Föreningen Svenska Seniorer i Nyland

Välkommen!

 

RS