Regionalföreningarna

Förbundet Svenska Seniorer i Finland består av tre regionalöreningar, som bevakar det lokala skeendet och deltar i kommunalpolitiken, där de driver de äldres intressen och bevakar den svenska befolkningens övriga intressen. I valtider deltar de aktivt i valkampanjerna.

Använd navigeringen till vänster för att bekantra dig med regionalföreningarna.