Regionföreningarna

Förbundet Svenska Seniorer i Finland har tre regionföreningar, som bevakar det lokala skeendet och deltar i kommunalpolitiken, där de driver de äldres intressen och bevakar den svenska befolkningens övriga intressen. I valtider deltar de aktivt i valkampanjerna.

Använd navigeringen för att bekantra dig med regionföreningarna.