Tillsammans är vi starka.

Vi vill samla den äldre svenskspråkiga befolkningen i hela regionen för att bevaka deras intressen i det politiska, sociala, kulturella och ekonomiska livet. Vi förmedlar frågor som berör våra rättigheter och behov till de politiska beslutfattarna.

Du kan engera dig i den lokala politiken genom att kandidera i olika val.  Vi arbetar aktivt för SFP i olika val, presidentvalet, EU-valet, riksdagsvalet och kommunalvalet. Om vi har intresserade kandidater som ställer upp stöder vi dem från vår förening.

Vi samarbetar med äldreråden och våra representaneter i välfärdsområden ( Österbottens välfärdsområde och Soite), Österbottens förbund och andra gemensamma organsiationer. En god kontakt till våra lokala pensionärsföreningar är positivt för vårt arbete.

Vår verksamhet år 2023.

Vi startade med kampanjen inför riksdagsvalet där föreningen hade sammanlagt 7 kandidater på listan ( 3 + 4 stödjande medlemmar).

BotniaseniorerBotniaseniorer

Under hösten stöder vi presidentvalskampanjen och på våren är det EU-valet.

Föreningens aktiviter bygger på styrelsen initiativ och själva genomförandet kan sedan göras i samarbete med lokala aktörer på respektive styrelsemedlems hemmaarena.

I augusti träffades styrelsen för förbundet på Furirbostället i Oravais. Vi åt en fältlunch och fick en guidad tur runt slagfältet och minnestoden.

Våra egna styrelsemedlemmar trivdes på Furirbostället och njöt av fältlunchen

-BotniaseniorerBotniaseniorer

Träff i Lappfjärd på Kantilena 17.10.2023