Kontakt

Kontaktuppgifter

Adress
Svenska Seniorer i Nyland
Georgsgatan 27, 00100 Helsingfors
info@svenskaseniorer.fi
 

Ordförande
Björn Fant (Helsingfors)
050 5003280

Viceordförande
Eja Björkqvist (Kyrkslätt)
0400 941969

Kassör
Gustav Båsk (Esbo)
0500 100 172

Sekreterare
Brita Pawli (Esbo)
040 5539599

Ordförande, viceordförande, kassör och sekreterare är valda för versamhetsåret 2023

Ordinarie mandatperioden 2022-2023

Isa Forsbäck (Raseborg/Ekenäs)
040 777 3118

Marita Lassenius (Raseborg/Ekenäs)
050 412 9797

Kristina Lindfors (Lovisa)
050 341 5012

Ingmar Ström (Helsingfors)
045 1298 393

Ersättare 2022-2023

Ann-Kristin Westling (Helsingfors)
050 384 4013

Ordinarie verksamhetsåret 2023

Gunvor Brettschneider (Helsingfors)
050 5846 005

Brita Pawli (Esbo)
040 5539599

Ersättare 2023

Hikka Aura (Vanda)
050 3414403

Ordinarie mandatperioden 2023-2024
Monica Björkman (Grankulla)
040 0422613

Eja Björkqvist (Kyrkslätt)
0400 941969

Gustav Båsk (Esbo)
0500 100 172

Solveig Kaiser (Sibbo)
040 5697 345

Ulla-Stina Palomaa (Vanda)
050 352 4245

Ersättare 2023-2024
Kerstin Ilander (Raseborg/Svartå)
040 5927108

Stina Michelson (Esbo)
040 724 1758