Verksamhet

SFP:s Äldrepolitiskt program 2023

Mycket har förändrats sedan SFP:s äldrepolitiska handlingsprogram från 2017 lanserades.Sedan dess har Finland genomgått en sociala och hälsovårdsreform. Många åldersgrupper kämpar fortfarande med följderna av covidpandemin och dess restriktioner, och energikrisen samt Rysslands anfallskrig mot Ukraina har lett till ekonomiska konsekvenser för många. Det uppdaterade äldrepolitiska programmet, som skrivits i samverkan med SFP:svförbund Svenska Seniorer, svarar på nutidens utmaningar.

Befolkningens medellivslängd har ökat och de äldre ökar kraftigt i antal. De äldre är inte en homogen grupp utan alla åldras individuellt och i sin egen takt. Livskvalitet i vardagen är viktig för de äldre, som vill ha kontroll över sitt liv och utnyttja sina resurser efter eget val. Det nationella målet är att de äldre ska bo hemma och klara sig på egen hand.

Programmet i sin helhet kan hittas på följande länk SFP:s Äldrepolitiska program