Botniaseniorer

Botniaseniorerna är SFP:s österbottniska regionförening inom förbundet FSSF. Föreningen registrerades 21.5.2014 med hemort Vasa. Föreningens syfte enligt stadgarna är att ta tillvara den i Österbotten boende äldre svenskspråkiga befolkningens erfarenheter och resurser till gagn för deras medborgerliga rättigheter och modersmål. 

Föreningens medlemmar kommer från Karleby, Kronoby, Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby, Vörå, Korsholm, Vasa, Malax, Korsnäs, Närpes och Kristinestad. Styrelsens representanter väljs så att de kommer från både norr och söder. Vi försöker ordna träffar runtom i kommunerna en par gånger varje år. Styrelsen sammanträder oftast på kretskansliet i Vasa.

Medlemsansökan

 

Aktuellt

Verksamhetsplan 2024

Botniaseniorerna ordnar seniorförbundets årsmöte i år.Läs mera »
18.04.2024 kl. 21:00

Årsmötet i Bennäs 19.2.2024

I år ordnades årsmötet i norr regionen.Läs mera »
02.04.2024 kl. 13:40

Korsholmskalset

17.11.2023 kl. 16:39

Strategidagar för SFP i Österbottens kretsstyrelse

Seniorerna i kretsstyrelsen deltog i strategidagarna i som ordnades i Helsingfors.Läs mera »
05.10.2023 kl. 20:48

Botniaseniorerna ordnar en regional träff i Lappfjärd 17.10.2023

Styrelsen för Botniaseniorerna bjuder in till områdesvisa träffar under året och nu är det Sydösterbottens tur. Roy Wilson är vår kontaktperson i Sydösterbotten.Läs mera »
09.11.2023 kl. 21:49