Botniaseniorer

Botniaseniorerna är SFP:s österbottniska regionförening inom förbundet FSSF. Föreningen registrerades 21.5.2014 med hemort Vasa. Föreningens syfte enligt stadgarna är att ta tillvara den i Österbotten boende äldre svenskspråkiga befolkningens erfarenheter och resurser till gagn för deras medborgerliga rättigheter och modersmål. 

Föreningens medlemmar kommer från Karleby, Kronoby, Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby, Vörå, Korsholm, Vasa, Malax, Korsnäs, Närpes och Kristinestad. Styrelsens representanter väljs så att de kommer från både norr och söder. Vi försöker ordna träffar runtom i kommunerna en par gånger varje år. Styrelsen sammanträder oftast på kretskansliet i Vasa.

Medlemsansökan

 

Aktuellt

Trygga äldreboenden

Seniorförbundet omfattar välfärdsområdenas strävan att övergå från tyngre vårdformer till lättare och mera öppen vård. Vi vill ändå betona att övergången ska planeras och att det tar tid. De äldre som idag bor på serviceboenden med heldygnsomsorg bör få bo kvar och samtidigt skall service erbjudas dem som har möjlighet att bo hemma eller om de önskar flytta till någon form av gemenskapsboende.Läs mera »
08.09.2023 kl. 09:03