Verksamhet

Svenska Seniorer i Nyland fullföljer sina syften genom att som politisk organisation delta  i det statliga och kommunala livet, bedriva medborgerlig och politisk upplysningsverksamhet genom informationstillfällen, kurser och annan jämförbar verksamhet samt genom att föreslå kandidater i senioråldern vid kommunala och övriga val.

Verksamheten under pandemiåren fram till år 2023

Coronapandemin som bröt ut i början av år 2020 påverkade föreningens verksamhet och det sociala umgänget under verksamhetsåren 2020 och 2021 samt under inledningen av år 2022. Mot slutet av år 2022 började förhållandena vara mera normala, trots att coronan fortfarande gjorde sig påmind. Välfärdsområdesvalen kunde dock genomföras i januari 2022. Valdeltagandet var lågt, något under 50 %. Föreningen engagerade sig mycket i välfärdsområdesvalen som med valtillställningar och valannonsering. Valet blev en framgång för SFP.

Som bekant är Nyland indelat i fyra välfärdsområden samt Helsingfors stad. Då Helsingfors stad består av endast en kommun benämnes denna inte område, men social- och hälsovården samt räddningsväsendet finansieras i Helsingfors via staten enligt samma finansieringsmodell som tillämpas i välfärdsområdena. Välfärdsområdena har hand om bashälsovården och den sociala biten som t.ex. äldreomsorgen och räddningsväsendet. Redan under år 2022, då förberedelserna för välfärdsområdena förberedde övertagandet av social- och hälsovården från kommunerna 1.1.2023, kom det larm om resursbrist i sjukvårdsdistriktet HUS, som har hand om specialsjukvården. Det har senare visat sig att välfärdsområdena har ett stort underskott i sin budget och under år 2023 har man börjat förbereda sig på nedskärningar. Till detta kan tilläggas att det även råder en personalbrist. Välfärdsområdena måste förutom att göra nedskärningar även vända sig till staten om begäran om tilläggsresurser. Angående personalbristen måste man se över arbetsklimatet och ledarskapet. Den ökande digitaliseringen inom social- och hälsovården bekymrar även seniorerna.

 

 

Motioner

Motioner till SFP:s partidag kan göras av SFP:s lokalavdelningar, till SFP anslutna förbund och deras medlemsföreningar samt enskilda personer i dessa. Nedan finns några motioner inlämnade av personmedlemmar i SSN.

Motion till SFP:s partidag år 2022
Komplettera vårdreformen med ett fastläkarsystem. Motionen ses via länken
 
Motion till SFP:s partidag år 2022
Rehabilitering av äldre. Motionen ses via länken
 
Motion till SFP:s partidag år 2023
De äldre som resurs samt. Motionen ses via länken
 
Motion till SFP:s partidag år 2023
Ett åldersvänligt Finland. Motionen ses via länken