Förbundet svenska seniorer i Finland

För de svenskspråkiga äldres medborgerliga rättigheter,
modersmål och samhällsbyggande verksamhet.

Seniorer gratulerar vår nya EU-mep

Anna-Maja Henriksson 

 

 TACK ALLA SOM RÖSTAT! 

Var aktiva - delta och påverka!