Förbundet svenska seniorer i Finland

För de svenskspråkiga äldres medborgerliga rättigheter,
modersmål och samhällsbyggande verksamhet.

Välkommen till seniorernas nya webbsidor.

Vi hoppas ni ska finna dem informativa och hitta det ni söker gällande Svenska seniorer i Finland och våra regionföreningar.

Under våra kontaktsidor hittar ni vart ni vid behov kan ta kontakt.