Förbundet svenska seniorer i Finland

För de svenskspråkiga äldres medborgerliga rättigheter,
modersmål och samhällsbyggande verksamhet.

Seniorerna ordnar en EU-valpanel

Förbundet Svenska Seniorer i Finland rf ordnar en EU-VALPANEL och valdebatt

Fredagen den 24 maj 2024 kl 16:30 - 18:30                                    på G27, Georgsgatan 27, 6 våningen

Före panelen bjuder seniorerna på något lagom lätt att äta och dricka f.o.m. kl 16:00.

För dem som inte har möjlighet att komma på plats och lyssna på debatten erbjuder vi en möjlighet att följa med diskussionen på nätet.

Ni kommer att finna en länk till evenemanget på denna sida när det börjar dra ihop sig till debatt.

Var aktiva - delta och påverka!