Om oss

Förbundet Svenska Seniorer i Finland r.f. (FSSF) verkar som ett liberalt språkrör för svenskspråkiga seniorer i hela landet. Alla som fyllt 55 år och inte tillhör något annat politiskt parti i Finland kan bli medlemmar. Förbundet har hela Finland som sitt verksamhetsområde med regional verksamhet i Nyland, Åboland och Österbotten.

Förbundets syfte är

  • att tillvarata den äldre befolkningens erfarenheter och resurser för olika uppgifter i vårt samhälle både på lokalnivå och riksnivå
  • att bevaka frågor som rör seniorernas livsvillkor, rättigheter och behov
  • att för beslutsfattare utarbeta och presentera förslag i politiska och allmänna frågor som berör de äldres situation att inom politiken verka som talesman för pensionärer samt presentera fakta som underlag för saklig och politisk argumentering

FSSF är ett förbund inom SFP. Förbundet grundades som specialförening år 2000 och fick förbundsstatus år 2012. Svenska Seniorer är ett av Svenska Folkpartiets tre förbund tillsammans med Svensk Ungdom och Svenska Kvinnoförbundet.

Förbundet lägger fram motioner till varje partidag i frågor som är viktiga för de äldre.  Förbundet arbetar för att få äldre personer att ställa upp i val och att delta i beslutsfattandet som förtroendevalda på olika nivåer. Vid behov ordnar förbundet utbildning och seminarium i samarbete med andra intresseorganisationer.

Förbundet har representation i SFP:s partifullmäktige, partistyrelsen och olika utskott. Förbundsstyrelsen träffar regelbundet svenska riksdagsgruppen för att diskutera aktuella politiska frågor med fokus på seniorer.