Aktuellt

Organisationskonferensen 13.1.2024

Material från konferensenLäs mera »
23.02.2024 kl. 18:52

Desinformation eller falsk information?

Samhället verkar ha en övertro till det fantastiska med internet som den allt överskuggande informationskanalen. Visst är nätet många gånger en bra informationskanal med sina olika sökmaskiner. Tyvärr ger de dock lite olika svar och resultat. Den stora frågan är och blir - var hittar vi korrekt information? Måste man bli nörd för att klara sig i framtiden eller räcker det med vanligt bondförnuft?Läs mera »
08.12.2023 kl. 20:28

Delaktighet och möjlighet att påverka

Seniorernas inlägg i den allmänpolitiska debatten vid partifullmäktige den 25-26.11.2023Läs mera »
27.11.2023 kl. 10:07

”Det måste gå att få info om välfärdsområdenas planer i tid också på svenska”

Vården. Välfärdsområdena har det lagstadgade ansvaret för att göra upp en regional välfärdsplan. En plan som ska utgöra den gemensamma planen för hur de berörda regionala aktörerna ska bygga upp välfärden i regionen.Läs mera »
31.10.2023 kl. 16:14

Bedöm konsekvenserna för glesbygden

Det kanske inte går att jämlikt ordna tjänsterna ute på landsbygden eller i skärgården påsamma sätt som i tätorter, men man borde via en konsekvensbedömning sträva efter jämlikhet. På grund av avstånden i en glesbygd kan en centralisering ställa till med problem liksom även upphandlingen.Läs mera »
23.10.2023 kl. 11:10

Trygga äldreboenden

Seniorförbundet omfattar välfärdsområdenas strävan att övergå från tyngre vårdformer till lättare och mera öppen vård. Vi vill ändå betona att övergången ska planeras och att det tar tid. De äldre som idag bor på serviceboenden med heldygnsomsorg bör få bo kvar och samtidigt skall service erbjudas dem som har möjlighet att bo hemma eller om de önskar flytta till någon form av gemenskapsboende.Läs mera »
08.09.2023 kl. 09:03

Seniorerna stöder SFP:s regeringsmedverkan

Förbundet för Svenska Seniorer i Finland ordnade en välbesökt träff på Furirbostället i Oravais måndagen den 7.8.2023. Dagen efter höll förbundet styrelsemöte och beslöt att uttala sitt stöd för partiordförande Anna-Maja Henriksson och hennes kolleger i regeringsarbetet.Läs mera »
08.08.2023 kl. 10:00

Beakta de äldre i regeringsprogrammet

Vi önskar att nästa regering bättre beaktar seniorerna som en aktiv resurs i samhällsbygget. De äldre vill bli bemötta med respekt och få möjlighet att engagera sig i samhället, t.ex. så att äldreråden, de äldres språkrör, får ett verkligt inflytande. Vi vill ha en regering som stöder åtgärder för att minska åldersdiskrimineringen och en skattepolitik som gör det sporrande att delta i arbetslivet också efter pensioneringen. Intjänandet av pension bör fortsätta så länge man arbetar.Läs mera »
04.05.2023 kl. 10:12

En intressant väljargrupp - seniorerna!

Bästa seniorer, har ni tänkt på vad allt välfärdsreformen för med sig? Javisst, en massa förändringar i hur vården och omsorgen kommer att ordnas i framtiden, trots att man inför årsskiftet försäkrade att inget kommer att ändra. Nej inte just vid årsskiftet, det är först nu man på riktigt börjat dra upp planerna för framtiden.Läs mera »
28.03.2023 kl. 10:17

Finlands befolkningsstruktur är skrämmande.

Den 1.1.2023 tog de nya välfärdsområdena över äldreomsorgen just när de stora åldersklasserna börjar komma in i det skede av livet när de börjar behöva mer vård och omsorg.Läs mera »
13.01.2023 kl. 10:40