Aktuellt

Bedöm konsekvenserna för glesbygden

Det kanske inte går att jämlikt ordna tjänsterna ute på landsbygden eller i skärgården påsamma sätt som i tätorter, men man borde via en konsekvensbedömning sträva efter jämlikhet. På grund av avstånden i en glesbygd kan en centralisering ställa till med problem liksom även upphandlingen.Läs mera »
23.10.2023 kl. 11:10

Trygga äldreboenden

Seniorförbundet omfattar välfärdsområdenas strävan att övergå från tyngre vårdformer till lättare och mera öppen vård. Vi vill ändå betona att övergången ska planeras och att det tar tid. De äldre som idag bor på serviceboenden med heldygnsomsorg bör få bo kvar och samtidigt skall service erbjudas dem som har möjlighet att bo hemma eller om de önskar flytta till någon form av gemenskapsboende.Läs mera »
08.09.2023 kl. 09:03

Seniorerna stöder SFP:s regeringsmedverkan

Förbundet för Svenska Seniorer i Finland ordnade en välbesökt träff på Furirbostället i Oravais måndagen den 7.8.2023. Dagen efter höll förbundet styrelsemöte och beslöt att uttala sitt stöd för partiordförande Anna-Maja Henriksson och hennes kolleger i regeringsarbetet.Läs mera »
08.08.2023 kl. 10:00

Beakta de äldre i regeringsprogrammet

Vi önskar att nästa regering bättre beaktar seniorerna som en aktiv resurs i samhällsbygget. De äldre vill bli bemötta med respekt och få möjlighet att engagera sig i samhället, t.ex. så att äldreråden, de äldres språkrör, får ett verkligt inflytande. Vi vill ha en regering som stöder åtgärder för att minska åldersdiskrimineringen och en skattepolitik som gör det sporrande att delta i arbetslivet också efter pensioneringen. Intjänandet av pension bör fortsätta så länge man arbetar.Läs mera »
04.05.2023 kl. 10:12

En intressant väljargrupp - seniorerna!

Bästa seniorer, har ni tänkt på vad allt välfärdsreformen för med sig? Javisst, en massa förändringar i hur vården och omsorgen kommer att ordnas i framtiden, trots att man inför årsskiftet försäkrade att inget kommer att ändra. Nej inte just vid årsskiftet, det är först nu man på riktigt börjat dra upp planerna för framtiden.Läs mera »
28.03.2023 kl. 10:17

Finlands befolkningsstruktur är skrämmande.

Den 1.1.2023 tog de nya välfärdsområdena över äldreomsorgen just när de stora åldersklasserna börjar komma in i det skede av livet när de börjar behöva mer vård och omsorg.Läs mera »
13.01.2023 kl. 10:40