Kontakt

Kontaktuppgifter
 
Adress
Svenska Seniorer i Åboland r.f.
Auragatan 1 G, 20100 Åbo
info@svenskaseniorer.fi

Styrelse

Ordförande
Kjell Wennström (Åbo)
kjell.wennstrom@sfp.fi
+358 (0) 400 521 430
 
Viceordförande
Susanne Segerstråle (Åbo)
susanne.segerstrale@gmail.com
+358 (0) 407 237 583
 
Sekreterare
Barbro Sipilä (Åbo)
barbro.sipila@kolumbus.fi
+358 (0) 405 234 529
 
Kassör
Henrik Solin, (Lundo)
henriksolin@gmail.com
+358 (0) 503 676 150
 
Styrelse medlemmar
Solveig Basilier (Åbo)
+358 (0) 442 192 580
 
Bengt Häggman (Åbo) 
+358 (0) 407 410 817
 
Christer Friis (Houtskär)
+358 (0) 405 732 088
 
Ersättare
Gunveíg Jörkell (Åbo)
+358 (0) 405 679 527
 
Ulla-Britt Mattson (Korpo)
+358 (0) 407 585 428