Medlemsbrev

Medlemsbreven innehåller information om föreningens versamhet. Det är information om träffar, åsmöten samt aktiviteter i anslutning till valen. Under de senste åren var det kommunalval år 2021, välfärdsområdesval år 2022 och riksdagsval 2023. Under år 2024 hålls det presidentval och EU-parlamentsval samt år 2025 kommunalval.

Medlemsbrev 1 2022 publiserades i början av år 2022 inför välfärdsområdesvalen i Nyland. Man kan se brevet här
 
Medlemsbrev 2 2022, som innehåller årsmöteskalllesen samt info om resultaten i välfärdsområdesvalen, ses här
 
I Medlemsbrev 3 2022 reflekterare vi ännu över välfärdsområdesvalen samt berättar om en träff med äldreombudsmannen. Länken till detta medlemsbrev är här
 
Medlemsbrev 1 2023, som innehöll  årsmöteskallelsen samt information om träffar inför det kommande riksdagsvalet, postades med eposten, emedan det var strul med postgången vid den planerade postningsdagen. Brevet som något korrigerat sernera postades med ytposten fick en ny  numrering till
Medlemsbrev 2 2023, vilket kan ses via länken
Medlemsbrev 3 2023, innehåller information om årets versamhet och ses via länken
Medlemsbrev 1 2024. Detta medlemsbrev innehåller bl.a. kallelsen till årsmöte 2024