Medlemsbrev 2 - mars 2023

Riksdagsval 
  • valdag söndagen den 2 april 2023 
  • förhandsröstning 22–28 mars 2023
Bästa senior - din röst är mer än en röst värd!
 
Eftersom alla röster på SFP går till listans segrare kan vinnaren läsa av väljarnas budskap. Genom att rösta på den kandidat som står för just de värderingar Du anser viktiga ser vinnaren vilka frågor Du prioriterar.
 
Men endast genom att gå upp och rösta kan Du förmedla budskapet. Endast om tillräckligt många går upp och röstar får vi en åboländsk SFP-representant i riksdagen.

Läs mer... 

 

Medlemsbrev 1 - februari 2023

Svenska Seniorer i Åboland r.f. kallar till årsmöte tisdagen den 28.2.2023 kl. 14:30 på Loftet, Auragatan 1G, 20100 Åbo.
Vid årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden.
 
Seniorerna bjuder på kaffe med dopp.
 
Efter årsmötesförhandlingar diskuterar seniorerna med närvarande riksdagskandidater hur de äldre kan delta i samhällsdebatten.

Läs mer...