Kontakt

Adress
Svenska Seniorer i Finland r.f.
Georgsgatan 27, 00100 Helsingfors
info@svenskaseniorer.fi 

Förbundets styrelse

Ordförande
Kjell Wennström (Åboland)
kjell.wennstrom@sfp.fi
+358 (0) 400 521 430

I viceordförande
Gunilla Jusslin, (Österbotten)
gjusslin@gmail.com
+358 (0) 505 118 844

II vice ordförande
Björn Fant, (Nyland)
bjorn.fant@helsinki.fi
+358 (0) 505 003 280

Sekreterare
Eja Björkqvist, (Nyland)
eja.bjorkqvist@gmail.com
+358 (0) 400 941 969

Medlemmar
Marianne Buss (Botnia)
Christer Rosengren (Botnia)
Reinhold Klockars (Botnia)
Gunvor Brettschneider (Nyland)
Ulla-Stina Palomaa (Nyland)
Sten Lindgren (Nyland)
Monica Björkman (Nyland)
Solveig Basilier (Åboland)
Christer Friis (Åboland)

Ersättare:
Leif Rönnskog (Botnia)
Gunvor Skogman (Botnia)
Kerstin Ilander (Nyland)
Solveig Kaiser (Nyland)
Isa Forsbäck (Nyland)
Susanne Segerstråle (Åboland)

Förbundets representation i SFP-organ

Partistyrelsen: Kjell Wennström

Partifullmäktige: Gunilla Jusslin 2022-2023 (ersättare Björn Fant)

Socialpolitiska utskottet: Gunvor Brettschneider
Utbildningspolitiska utskottet: Christer Rosengren
Organisationsutskottet: Björn Fant  
Kommissionen för utmärkelser: Björn Fant

 

 

Styrelse och representation

Förbundet har representation i SFP:s partifullmäktige, partistyrelsen och olika utskott. Förbundsstyrelsen träffar regelbundet svenska riksdagsgruppen för att diskutera aktuella politiska frågor med fokus på seniorer.