Kontakt

Adress
Svenska Seniorer i Finland r.f.
PB 430, 00101 Helsingfors
 
Besöksadress:
Georgsgatan 27, 00100 Helsingfors
info@svenskaseniorer.fi 

Förbundets styrelse

Ordförande
Kjell Wennström (Åboland)
kjell.wennstrom@sfp.fi
+358 (0) 400 521 430

I vice ordförande
Björn Fant, (Nyland)
bjorn.fant@helsinki.fi
+358 (0) 505 003 280

II vice ordförande
Gunilla Jusslin, (Botnia))
gjusslin@gmail.com
+358 (0) 505 118 844

Sekreterare
Eja Björkqvist, (Nyland)
eja.bjorkqvist@gmail.com
+358 (0) 400 941 969

Medlemmar
Marianne Buss (Botnia)
Christer Rosengren (Botnia)
Reinhold Klockars (Botnia)
Gunvor Brettschneider (Nyland)
Solveig Halonen (Nyland)
Sten Lindgren (Nyland)
Monica Björkman (Nyland)
Solveig Basilier (Åboland)
Christer Friis (Åboland)

Ersättare:
Leif Rönnskog (Botnia)
Pirjo Wadén (Botnia)
Kerstin Ilander (Nyland)
Solveig Kaiser (Nyland)
Isa Forsbäck (Nyland)
Susanne Segerstråle (Åboland)

Förbundets representation i SFP-organ

Partistyrelsen: Kjell Wennström

Partifullmäktige: Björn Fant 2024-2025 (ersättare Gunilla Jusslin)

Socialpolitiska utskottet: Gunvor Brettschneider
Utbildningspolitiska utskottet: Christer Rosengren
Organisationsutskottet: Björn Fant  
Kommissionen för utmärkelser: Björn Fant

 

 

Styrelse och representation

Förbundet har representation i SFP:s partifullmäktige, partistyrelsen och olika utskott. Förbundsstyrelsen träffar regelbundet svenska riksdagsgruppen för att diskutera aktuella politiska frågor med fokus på seniorer.