Vår politik

Föreningen strävar efter att göra svenskspråkiga seniorer i Åboland delaktiga och ge dem möjlihet att påverka den politik som förs i de tvåspråkiga kommunerna och organsiationerna i regionen.

Aktuellt